Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності та безпеки алектинібу в якості ад'ювантної терапії в порівнянні з ад'ювантною хіміотерапією препаратами на основі платини у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень стадії IB (пухлини ? 4 см) - IIIA, позитивним щодо кінази анапластичної лімфоми, з повною резекцією пухлини
Код КВ
ВО40336
Представник
 
Заявник
ТОВ "Рош Україна"
Спонсор
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Алектиніб; AF802, Препарат, що досліджується; АЛІМТА (ALIMTA®), Препарат порівняння; ПЕМЕТРЕКСЕД-ВІСТА (PEMETREXED-VISTA), Препарат порівняння; КАРБОПЛАТИН «ЕБЕВЕ» (CARBOPLATIN «EBEWE»), Препарат порівняння; КАРБОПЛАТИН МЕДАК (CARBOPLATIN MEDAC), Препарат порівняння; КАРБОПЛАТІН–ВІСТА (CARBOLATIN-VISTA), Препарат порівняння; ЦИСПЛАТИН «ЕБЕВЕ» (CISPLATIN «EBEWE»), Препарат порівняння; ЦИСПЛАТИНА АККОРД (CISPLATINA ACCORD), Препарат порівняння; ЦИСПЛАТИН-ТЕВА (CISPLATIN-ТЕVА), Препарат порівняння; ГЕМЦИТАБІН-ВІСТА (GEMCITABINE-VISTA), Препарат порівняння; ГЕМЦИТАБІН «ЕБЕВЕ» (GEMCITABIN "EBEWE"), Препарат порівняння; ВІНОРЕЛЬБІН «ЕБЕВЕ» (VINORELBIN «EBEWE»), Препарат порівняння; ВІНОРЕЛЬБІН-ВІСТА (VINORELBIN-VISTA), Препарат порівняння; ВІНОРЕЛСИН (VINORELSIN), Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
недрібноклітинний рак легень, позитивний щодо кінази анапластичної лімфоми
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Первинна мета ефективності: оцінити ефективність алектинібу у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів, яким проведена радикальна резекція ALK-позитивного НДРЛ (недрібноклітинний рак легень, позитивний щодо кінази анапластичної лімфоми) ІВ (пухлини ≥ 4 см) – ІІІА стадій за виживаністю без ознак хвороби (ВБОХ), що визначається як час від рандомізації до першого задокументованого рецидиву хвороби або нового первинного НДРЛ, встановлених дослідником із застосуванням інтегрованої оцінки радіографічних даних, результатів біопсії зразків (якщо це клінічно можливо) і клінічного статусу, або смерті з будь-якої причини, залежно від того, що відбудеться раніше Вторинні цілі: Вторинні цілі ефективності: оцінити ефективність алектинібу у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів, яким проведена радикальна резекція ALK-позитивного НДРЛ ІВ (пухлини ≥ 4 см) – ІІІА стадій за загальною виживаністю (ЗВ), що встановлюється як час від рандомізації до смерті з будь-якої причини Пошукові цілі з ефективності: оцінити рівні ВБОХ у пацієнтів в групі алектинібу порівняно з пацієнтами у групі хіміотерапії на основі препаратів платини за рівнями ВБОХ в орієнтовні часові відрізки 3, 4 і 5 років оцінити вплив демографічних і вихідних прогностичних характеристик на тривалість ВБОХ у пацієнтів в групі алектинібу порівняно з пацієнтами у групі хіміотерапії на основі препаратів платини оцінити локалізацію першого задокументованого рецидиву хвороби або нового первинного НДРЛ у пацієнтів в групі алектинібу порівняно з пацієнтами у групі хіміотерапії на основі препаратів платини Цілі з безпеки: оцінити безпечність і переносимість алектинібу у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів, яким проведена радикальна резекція ALK-позитивного НДРЛ ІВ (пухлини ≥ 4 см) – ІІІА стадій Цілі вивчення фармакокінетики (виключно група алектинібу): охарактеризувати фармакокінетику алектинібу і його основного(их) метаболіту(ів) у пацієнтів, яким проведена радикальна резекція ALK-позитивного НДРЛ ІВ (пухлини ≥ 4 см) – ІІІА стадій виключно для дослідницьких центрів Японії: охарактеризувати фармакокінетику алектинібу і його основного(их) метаболіту(ів) у пацієнтів з Японії Пошукові цілі щодо біомаркерів: вивчити молекулярні механізми резистентності до алектинібу у пацієнтів, яким проведена радикальна резекція ALK-позитивного НДРЛ ІВ (пухлини ≥ 4 см) – ІІІА стадій Пошукові цілі результатів лікування за повідомленнями пацієнтів: задокументувати вплив алектинібу у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини на якість життя і щоденне функціонування пацієнтів задокументувати користь для доров’я для фармакоекономічного моделювання
Основні критерії включення
Основні критерії включення: Підписана форма інформованої згоди на участь у дослідженні Вік ≥ 18 років на час підписання інформованої згоди на участь у дослідженні Радикальна резекція гістологічно підтвердженого НДРЛ ІВ (пухлина ≥ 4 см) – ІІІА стадій (T2 – 3 N0, T1 – 3 N1, N1 – 3 N2, T4 N0 - 1) за визначенням 7-ого видання UICC/AJCC, з негативними пухлинними краями, на 4 – 12 тижні перед включенням у дослідження Прийнятні типи резекції включають будь-який з наступних: лобектомія, циркулярна резекція бронха, білобектомія або пневмонектомія. Резекція у вигляді сегментектомії або клиноподібної резекції не дозволяється. Хворі з N3 не допускаються до участі. Якщо медіастиноскопія не виконувалася перед оперативним втручанням, очікується, що принаймні буде виконано систематичне отримання зразків лімфатичних вузлів середостіння. Систематичне отримання зразків визначається як видалення щонайменше одного репрезентативного лімфатичного вузла на визначених рівнях. Надається перевага повній диссекції лімфатичних вузлів середостіння (ПДЛВС). ПДЛВС призводить до резекції усіх лімфатичних вузлів на тих самих рівнях. Пацієнтам, яким виконана правостороння торакотомія, взяття зразків або ПДЛВС необхідно виконати на Рівнях 4 і 7; для тих, кому виконана лівостороння торакотомія, взяття зразків або ПДЛВС необхідно виконати на Рівнях 5 і/або 6 та 7. Виключення будуть у наступних ситуаціях: Якщо у пацієнта задокументоване захворювання N2 одного рівня (за системою стадіювання UICC/AJCC, 7 видання), не всі рівні необхідно підтверджувати зразками. Якщо результати передопераційної візуалізації для визначення стадії хвороби (комп'ютерна томографія [КТ] з контрастуванням та позитронно-емісійна томографія) не вказують на поширення хвороби на середостіння, пацієнт може вважатися придатним навіть якщо за рішенням хірурга не виконувався збір зразків лімфатичних вузлів N2. Задокументоване ALK-позитивне захворювання за результатами схваленого FDA і відміченого CE лабораторного методу Можливість отримувати режим хіміотерапії на основі препаратів платини відповідно до місцевих інструкцій для медичного застосування або керівництв Статус учасника за Східною кооперативною онкологічною групою (СКОГ) від 0 до 1 Задовільні гематологічна функція, визначена за результатами наступних лабораторних аналізів, отриманих в межах 3 днів перед початком лікування у рамках дослідження: Кількість тромбоцитів ≥ 100 × 10 9 /л Абсолютне число нейтрофілів (АЧН) ≥ 1500/мкл Гемоглобін ≥ 9 г/дл Задовільна функція нирок, визначена за результатами наступних лабораторних аналізів, отриманих в межах 3 днів перед початком лікування у рамках дослідження: Креатинін сироватки ≤ 1,5× верхню межу норми (ВМН) та Кліренс креатиніну (КлКр) ≥ 60 мл/хв Для жінок, здатних завагітнити: згода бути абстинетними (утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або застосовувати контрацептивні методи з показником неефективності Жінка вважається здатною завагітнити, якщо у неї було менархе, вона не досягла постменопаузального періоду (≥ 12 послідовних місяців аменореї без встановлених для цього причин, окрім менопаузи) і не проходила процедуру хірургічної стерилізації (видалення яєчників та/або матки). Приклади методів контрацепції із показником неефективності Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнтки способу життя, якому вона надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції. Жінки, здатні завагітнити, повинні мати негативний результат сироваткового тесту на вагітність в межах 3 днів до застосування першої дози. Для чоловіків: згода бути абстинетними (утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або застосовувати контрацептивні методи, і згода утримуватись від донорства сперми, як зазначено нижче: Чоловіки, що мають статевих партнерів жіночої статі репродуктивного віку, повинні утримуватись від статевих стосунків або використовувати презерватив і додатковий метод контрацепції, які разом матимуть показник неефективності Якщо чоловіки мають вагітних партнерів жіночої статі, вони повинні утримуватись від статевих стосунків або використовувати презерватив впродовж періоду лікування і принаймні 90 днів після застосування останньої дози алектинібу або згідно з місцевою інструкцією для медичного застосування чи керівництв для хіміотерапії, щоб уникнути впливу на ембріон. Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнта способу життя, якому він надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції. Готовність і здатність дотримуватись запланованих за графіком візитів, планів лікування, лабораторних обстежень та інших процедур у рамках дослідження
Основні критерії невключення
Основні критерії невключення: Вагітні або жінки, що здійснюють грудне вигодовування, або мають намір завагітніти впродовж дослідження чи в межах 90 днів після застосування останньої дози алектинібу, або згідно з місцевими інструкціями для медичного застосування або керівництв для хіміотерапії Попередня ад’ювантна променева терапія НДРЛ Променева терапія у неоад’ювантному періоді дозволена і повинна бути завершена принаймні за 4 тижні до початку досліджуваного лікування. Попереднє застосування системної хіміотерапії Хіміотерапія ранніх стадій злоякісних новоутворень з ціллю видужання, проведена таким чином, що остання доза була застосована пацієнтом за більше ніж 5 років до включення у дослідження, може бути дозволена у разі схвалення Медичним Монітором. Попередня експозиція ALK-інгібіторів Пацієнти з стадією IIIA N2, яким, на думку дослідника, необхідно отримувати ПОПТ, виключаються з дослідження ПОПТ у дослідженні не дозволяється. Відома чутливість до будь-якого з компонентів досліджуваного лікарського засобу (алектиніб або запланована хіміотерапія), для прийому якого може бути рандомізований пацієнт Це включає пацієнтів з непереносимістю галактози, вродженою лактазною недостатністю або глюкозо-галактозною мальабсорбцією, але не обмежується цими патологіями Злоякісні пухлини, окрім НДРЛ, в межах 5 років до включення у дослідження, за винятком вилікуваної базальноклітинної карциноми шкіри, ранніх стадій раку шлунково-кишкового тракту (ШКТ) шляхом ендоскопічної резекції, карциноми in situ шийки матки, протокової карциноми in situ, папілярного раку щитоподібної залози чи будь-якого вилікуваного раку, що не вважається таким, який здатен впливати на ВБОХ або ЗВ для існуючого НДРЛ Будь-які порушення роботи ШКТ, що можуть впливати на абсорбцію лікарських засобів для перорального прийому, такі як синдром мальабсорбції або пострезекційний синдром внаслідок субтотальної резекції товстої кишки. Захворювання печінки, що характеризується хоча б одним із наступного: АлАТ і АсАТ ≥ 3 × ВМН або Порушення екскреторної функції (наприклад, гіпербілірубінемія) або синтетичної функції, або інші ознаки декомпенсованої хвороби печінки, такі як коагулопатія, печінкова енцефалопатія, гіпоальбумінемія, асцит чи кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу або Гострий вірусний або активний аутоімунний, алкогольний чи інші типи гострих гепатитів Тільки для пацієнтів з Японії, у яких збираються зразки для серійного/інтенсивного ФК-аналізу: застосування сильних/потужних інгібіторів або індукторів CYP450 3A в межах 14 днів перед застосуванням першої дози досліджуваного лікування і до Тижня 3 лікування алектинібом включно Будь-які критерії виключення відповідно до місцевих інструкцій для медичного застосування чи керівництв щодо хіміотерапії Пацієнти з симптоматичною брадикардією Трансплантація органів в анамнезі Встановлений позитивний ВІЛ-статус чи СНІД-асоційовані хвороби Будь-яке клінічно значуще супутнє захворювання або стан, які можуть заважати або лікування з приводу яких може заважати проведенню дослідження чи абсорбції лікарських засобів для перорального прийому, або ж спричиняти виникнення неприйнятних ризиків для пацієнтів у даному дослідженні на думку відповідального дослідника Будь-які психологічні, сімейні, соціологічні чи географічні умови, які можуть потенційно перешкоджати дотриманню вимог протоколу дослідження і/або подальшому спостереженню, повинні обговорюватись з пацієнтом до включення у дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
8 років
Запланована тривалість КВ в світі
8 років
Дата початку КВ в Україні
27.12.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради", , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Курочкін А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Осинський Д.С. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця . Відповідальний дослідник - Шамрай В.А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Адоніс", Київська обл., с. Капітанівка . Відповідальний дослідник - Лісовська Н.Ю Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Лукашенко А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
16.07.2018 Запланована - 30
Кількість досліджуваних в світі
16.07.2018 Запланована - 255
Засідання
НЕР - 27.09.2018
Супутні матеріали
Лабораторні довідники COVANCE Лабораторні форми запиту Керівництво із збору зразків Лабораторні проформи Набір "From Baseline to Week 96" Набір "From Follow Up to Disease Recurrence" Набір "Tissue kit" Пакет з пухирчастої плівки, 4” x 7,5” Пінопластові пакувальні листи розміром 2.55” x 4”, 5 на упаковку Буферний розчин нейтрального формаліну, 60 мл w/30 мл номінальний об’єм Тест-полоски для аналізу сечі (100 в пляшці) Пакети із застібками, 12 x15, w/етикетка біологічної безпеки Картонні коробки для не заморожених діагностичних зразків Додаткові матеріали: Поштовий контейнер для предметних скелець з 25 скельцями Тести сечі на вагітність Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ ”Фармасофт”
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1962 від 29.10.2018