Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ в паралельних групах з метою оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом у пацієнтів із виразковим колітом від помірного до тяжкого ступеня.
Код КВ
GA39925
Представник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна»
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна»
Спонсор
Genentech, Inc., USA/ Дженентек Інк., США
Профіль випробування
Гастроентерологія
Фази
ІІ
Препарати
UTTR1147A, RO7021610, Препарат, що досліджується; розчинник для UTTR1147A, UTTR1147A diluent, Препарат, що досліджується; Ентивіо, Entyvio, Vedolizumab, Ведолізумаб, Препарат порівняння; Плацебо до UTTR1147A та розчинника для UTTR1147A, Плацебо; Плацебо для Ентивіо, Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Виразковий коліт
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінити ефективність препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом. Вторинні цілі: Оцінити ефективність препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом на основі стійкої ремісії, клінічної відповіді, ендоскопічних ознак загоєння, ендоскопічної ремісії, ознак і симптомів випорожнень та абдомінальних ознак і симптомів при виразковому коліті (ВК), а також повідомлених пацієнтами показників якості життя (ЯЖ), зумовленої станом здоров’я. Оцінити безпечність препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом. Охарактеризувати фармакокінетику препарату UTTR1147A у пацієнтів із ВК. Оцінити імунну відповідь на препарат UTTR1147A.
Основні критерії включення
Для включення в дослідження пацієнти повинні відповідати таким критеріям: Згода на використання високоефективних засобів контрацепції, вкзаних у протоколі Підписана форма інформованої згоди. Здатність дотримуватися вимог дослідження (за оцінкою дослідника). Вік 18–80 років включно на момент підписання форми інформованої згоди. Діагностований виразковий коліт (ВК), що підтверджено клінічними та ендоскопічним даними, протягом щонайменше 3 місяців до рандомізації. Підтвердження помірного або тяжкого ступеня ВК визначається як 4–9 балів за модифікованою шкалою клініки Мейо (мШКМ), при цьому централізовано проведена оцінка за ендоскопічною підшкалою складає ≥ 2, оцінка за підшкалою ректальних кровотеч ≥ 1 і оцінка за підшкалою частоти випорожнень ≥ 1 під час скринінгового періоду (тобто до дня 1). Ознаки ВК, який поширюється щонайменше на 20 см від анального отвору, під час ендоскопічного обстеження на вихідному рівні (гнучка сигмоїдоскопія або колоноскопія). Колоноскопія, проведена протягом 1 року до рандомізації, що підтверджує лівосторонній коліт (запалення до селезінкового кута), розповсюджений коліт (запалення виходить за межі селезінкового кута, але не уражає всю товсту кишку) або панколіт (запалення всієї товстої кишки). Недостатня відповідь на лікування, втрата відповіді на лікування або непереносимість попередньої імунодепресивної (тобто АЗА, 6-МП, МТК або інгібітори ФНП [максимум два попередні інгібітори ФНП]) та/або кортикостероїдної терапії. У випадку пацієнтів, які отримують поточну терапію ВК з використанням 5-АСК, пероральних кортикостероїдів або пероральних пробіотиків: стабільна доза, як описано нижче: Для жінок, здатних до дітонародження: згода на утримання (відмову від гетеросексуальних статевих стосунків) або на використання прийнятних методів контрацепції з ризиком неефективності Для чоловіків: згода на утримання (відмову від гетеросексуальних статевих актів) або використання презервативу та згода на утримання від донорства сперми, як визначено у протоколі. Дотримання графіка вакцинацій відповідно до місцевих стандартів, як описано в інструкції з медичного застосування ведолізумабу та/або на клінічний розсуд дослідника. Згода на утримання від донорства крові до закінчення 6 місяців після отримання останньої дози досліджуваного препарату.
Основні критерії невключення
Пацієнти, які відповідають будь-якому з наведених критеріїв, не можуть бути включені в дослідження: Наявність в анамнезі псоріазу або псоріатичного артриту. Наявність в анамнезі будь-якого запального ураження шкіри, що вимагало використання кортикостероїдів, імунодепресантів або біологічних препаратів протягом останнього року. Наявність в анамнезі злоякісного новоутворення в межах останніх 5 років. Наявність в анамнезі немеланомного раку шкіри, раку шлунково-кишкового тракту (ШКТ) або товстої кишки або наявність у сімейному анамнезі раку ШКТ або товстої кишки (у одного родича першого ступеня споріднення або двох родичів другого ступеня споріднення). Наявність в анамнезі інтраепітеліальної неоплазії шийки матки > 1 ступеня, результати цервікального мазка, що вказують на наявність аденокарциноми in situ, або плоскоклітинні інтраепітеліальні ураження високого ступеня ризику (HSIL ). Стани, окрім ВК (наприклад, бронхіальна астма), які можуть потребувати прийому > 20 мг/добу преднізону (або еквіваленту) протягом дослідження. Погано контрольований цукровий діабет, що визначається як рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) > 8,0%. Наявність в анамнезі первинного склерозуючого холангіту. Необхідність госпіталізації протягом дослідження внаслідок тяжкості ВК. Госпіталізація (окрім планової) в межах 4 тижнів до скринінгу. Будь-який гострий або хронічний стан, який на думку дослідника або спонсора може обмежити здатність пацієнта завершити це клінічне дослідження або брати участь у ньому. Вагітність або грудне вигодовування, або намір завагітніти протягом дослідження або в межах 18 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату. Недостатній периферичний венозний доступ. Значний неконтрольований супутній стан, в тому числі серцеві (наприклад, помірна або тяжка серцева недостатність [клас III або IV за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації]), легеневі, ниркові, печінкові, ендокринні або шлунково-кишкові порушення (за винятком ВК). Наявність в анамнезі або поточне відхилення від норми результатів ЕКГ, яке, на думку дослідника, є клінічно значущим, включаючи повну блокаду лівої ніжки пучка Гіса, атріовентрикулярну блокаду другого або третього ступеня або ознаки попереднього інфаркту міокарда. Наявність у сімейному анамнезі раптової смерті невідомої етіології або синдрому подовженого інтервалу QT. Інтервал QT, коригований за формулою Фредерічіа, > 450 мс (у чоловіків) або > 470 мс (у жінок) щонайменше на двох ЕКГ. Наявність в анамнезі зловживання алкоголем або наркотичними речовинами (на думку дослідника) в межах 1 року до скринінгу. Якщо обумовлено місцевим або національним законодавством: працівник дослідницького центру, спонсора або представників спонсора, або фінансово залежний від працівника дослідницького центру, спонсора або представників спонсора; або той, що має родинні стосунки з працівником дослідницького центру, спонсором або представниками спонсора. Якщо обумовлено місцевим або національним законодавством: поміщення або знаходження у виправній або лікувальній установі в офіційному або судовому порядку. Наявність в анамнезі обширної резекції товстої кишки, субтотальної або тотальної колектомії або проктоколектомії, або заплановане оперативне втручання з приводу ВК. Діагностований недиференційований коліт або гранулематозний коліт (хвороба Крона). Підозра на ішемічний коліт, радіаційний коліт або мікроскопічний коліт. Діагностований токсичний мегаколон в межах 12 місяців до скринінгу. Поточна фістула або її наявність в анамнезі. Поточний паракишковий абсцес. Наявність в анамнезі або поточні ознаки нерезектабельної дисплазії слизової товстої кишки. Наявність в анамнезі високого ступеня дисплазії слизової товстої кишки. Стриктура (стеноз) товстої кишки. Попередня терапія препаратом UTTR1147A або участь у дослідженні GA29469. Попередня терапія ведолізумабом, етролізумабом, наталізумабом, ефалізумабом або будь-яким препаратом анти-інтегринів. Використання в/в кортикостероїдів у межах 30 днів до рандомізації, за винятком однократного введення. Використання кортикостероїдних клізм або супозиторіїв або топічних (ректальних) препаратів 5-АСК в межах 2 тижнів до рандомізації. Терапія АЗА, 6-МП або МТК в межах 2 тижнів до рандомізації. Терапія інгібітором ФНП в межах 8 тижнів до рандомізації. Використання циклоспорину, такролімусу, сиролімусу або мікофенолату мофетілу в межах 4 тижнів до рандомізації. Попередня терапія ритуксимабом. Застосування препаратів, які виснажують B- або T-клітини (наприклад, алемтузумаб або візилізумаб) у межах 12 місяців до рандомізації, за винятком АЗА та 6-МП. Хронічне застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Використання антикоагулянтів, включаючи, поміж іншого, варфарин, гепарин, еноксапарин, дабігатран, апіксабан, рівароксабан. Аферез (наприклад, за допомогою пристрою Adacolumn ® ) у межах 2 тижнів до рандомізації. Участь у дослідженні, що передбачало використання небіологічної терапії в межах 30 днів або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату (залежно від того, що довше) до рандомізації. Участь у дослідженні, що передбачало використання біологічної терапії (включаючи вакцини) у межах 90 днів або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату (залежно від того, що довше) до рандомізації. Наявність в анамнезі помірних або тяжких алергічних, анафілактичних або анафілактоїдних реакцій на химерні, людські або гуманізовані антитіла, гібридні білки або мишачі білки, або гіперчутливість до препарату UTTR1147A (активної лікарської речовини) або будь-якої з допоміжних речовин (сахароза, метионін, фосфат натрію або полісорбат 20). Харчування через зонд, дієти спеціального складу або парентеральне харчування в межах 3 тижнів до рандомізації. Вроджений або набутий імунодефіцит. Ознаки наявності Clostridium difficile або її лікування (оцінюється за допомогою визначення токсину C. difficile ) у межах 60 днів до рандомізації чи інших кишкових патогенів (оцінюється за допомогою посіву калу, а також визначення яєць та паразитів) у межах 30 днів до рандомізації. Наявність в анамнезі інвазивних грибкових інфекцій, наприклад, викликаних Candida або Aspergillus (за винятком кандидозу ротової порожнини або інших поверхневих грибкових інфекцій), у межах 6 місяців до рандомізації. Наявність в анамнезі тяжкої герпетичної інфекції (простий тип 1, простий тип 2 або зостер) або її реактивація в межах 12 тижнів до рандомізації, або часті рецидиви герпетичної інфекції (частіше, ніж два рази на рік). Наявність в анамнезі будь-яких опортуністичних інфекцій у межах 12 тижнів до рандомізації. Будь-який серйозний епізод інфекції, що вимагає госпіталізації або застосування в/в антибіотиків у межах 8 тижнів до скринінгу або застосування пероральних антибіотиків у межах 4 тижнів до скринінгу. Наявність в анамнезі трансплантації органу. Позитивний результат біопсії товстої кишки на наявність цитомегаловірусу, що визначається шляхом гістологічного або імуногістохімічного аналізу згідно з місцевими стандартами. Позитивний результат аналізу на антитіла до ВІЛ під час скринінгу. Позитивний результат аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) під час скринінгу. Позитивний результат аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) під час скринінгу, за винятком пацієнтів, які відповідають будь-якому з наведених нижче наборів критеріїв: Позитивний результат аналізу на туберкульоз (ТБ) під час скринінгу або в межах 3 місяців до скринінгу, що визначається як позитивний результат тесту QuantiFERON ® -TB Gold або (якщо QFT недоступний) позитивний результат шкірної проби з очищеним туберкуліном (PPD) відповідно до керівництв Центрів контролю та профілактики захворювань США, з наступними винятками: Швидкість клубочкової фільтрації Рівень АЛТ, АСТ або лужної фосфатази > 2,5 x ВМН, загального білірубіну > 1,5 x ВМН або наявність відхилень від норми в аналізах синтетичної функції печінки, які на думку дослідника є клінічно значущими. Кількість тромбоцитів 9 /л (100 000/мкл). Рівень гемоглобіну Абсолютна кількість нейтрофілів (ANC) 9 /л (1500/мкл). Абсолютна кількість лімфоцитів 9 /л (500/мкл).
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки
Дата початку КВ в Україні
14.01.2019
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Клініка Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевчук С.В. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
2. Медичний центр приватного підприємства “Перша приватна клініка", м. Житомир. Відповідальний дослідник - Савіцька Л.М. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
3. Обласна комунальна установа "Чернівецька обласна клінічна лікарня", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Федів О.І. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
4. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Діасервіс", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Кремзер О.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю «Кардіоком», смт. Козин, Обухівський р-н, Київська область. Відповідальний дослідник - Нечипуренко Т.Б.
6. Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1", м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Томашкевич Г.І. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Медичний центр "Ок!Клінік+" товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут клінічних досліджень", м. Київ. Відповідальний дослідник - Маркевич І.Л. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Свистун С.І. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "Клініка сімейної медицини", м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Шаповалова Я.І. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
10. Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Рішко Я.Ф. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
11. Тернопільська університетська лікарня , м. Тернопіль. Відповідальний дослідник - Господарський І.Я. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
12. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Кардіоком", смт. Козин, Обухівський р-н, Київська обл.. Відповідальний дослідник - Нечипуренко Т.Б.
Кількість досліджуваних в Україні
24.05.2018 Запланована - 79
Кількість досліджуваних в світі
24.05.2018 Запланована - 270
Засідання
НЕР - 27.09.2018
Супутні матеріали
- електронні щоденники для пацієнтів - планшети для дослідників - лабораторні набори - min-max термометри - інфузомати - Електрокардіографи - порожні пакети для внутрішньовенного вливання - системи для внутрішньовенного введення та фільтри для систем для внутрішньовенного введення. - інкубатори - шприци для внутрішньовенного введення - охолоджувальні центрифуги - набори Robarts CIMS - дезинфікуючі серветки - сумка для транспортування - охолоджуючі гелеві пакети - пристрій для забору зразків калу, контейнер та кришка - пакет із застібкою-блискавкою для контейнера для збору калу - одноразові рукавички
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1962 від 29.10.2018