Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите, дослідження III фази з двома групами лікування для оцінки фармакокінетики, ефективності та безпеки підшкірного введення фіксованої дози комбінованої лікарської форми пертузумабу з трастузумабом в поєднанні з хіміотерапією у пацієнтів з HER2-позитивним раннім раком молочної залози
Код КВ
WO40324
Представник
 
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Спонсор
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Пертузумаб 1200 мг і трастузумаб 600 мг, Препарат, що досліджується; Пертузумаб 600 мг і трастузумаб 600 мг, Препарат, що досліджується; Пертузумаб (Пер’єта®, Perjeta®), Препарат порівняння; Трастузумаб (Герцептин®, Herceptin®), Препарат порівняння; Трастузумаб (Герцептин®, Herceptin®), Препарат порівняння; Циклофосфамід (Endoxan, Cyclophosphamide Injection), Препарат супутньої терапії; Доцетаксел (Docetaxel Winthrop, Docetaxel cell pharm), Препарат супутньої терапії; Паклітаксел (Paclitaxel, Sindaxel Actavis), Препарат супутньої терапії; Доксорубіцин (Caelyx, Doxorubicina Actavis), Препарат супутньої терапії
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
пацієнти з HER2-позитивним раннім раком молочної залози
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета пов'язана з ефективністю: продемонструвати, що сироваткова C trough п/ш пертузумабу у складі комбінації фіксованих доз (КФД) пертузумабу і трастузумабу для підшкірного (п/ш) введення під час 7 Циклу (до введення наступної дози у 8 Циклі) є не нижчою у порівнянні з такою для в/в форми препарату Пер’єта Пошукові фармакокінетичні (ФК) цілі: Охарактеризувати фармакокінетику пертузумабу і трастузумабу після п/ш введення КФД Порівняти фармакокінетику (включно з ФК параметрами, такими як AUC і Cmax) після п/ш введення КФД проти в/в форм препаратів Пер’єта і Герцептин (у комбінації з хіміотерапією) Оцінити ФК профіль пертузумабу і отриману C trough у 7 Циклі (до введення наступної дози у 8 Циклі) і 12 Циклі (після хірургічного втручання) після п/ш введення КФД Порівняти експозицію пертузумабу у 1 Циклі між препаратом Пер’єта для в/в введення 840 мг і КФД (пертузумаб 1200 мг для п/ш введення) Оцінити потенційний взаємозв’язок між експозицією пертузумабу та ефективністю і безпекою КФД для п/ш введення шляхом аналізу залежності між експозицією пертузумабу та відповіддю на терапію Оцінити вплив потенційної ФК ВМЛЗ (взаємодії між лікарськими засобами) для пертузумабу і трастузумабу після п/ш введення КФД Пошукові цілі ефективності: Оцінити ефективність КФД пертузумабу і трастузумабу для п/ш введення + хіміотерапія у порівнянні з в/в формами препаратів Пер’єта і Герцептин + хіміотерапія Пошукові цілі імуногенності: Оцінити імунну відповідь на пертузумаб, трастузумаб і rHuPH20 (рекомбінантна гіалуронідаза людини) з КФД для п/ш введення проти в/в форм препаратів Пер’єта і Герцептин Оцінити потенційні ефекти антитіл до препарату (АДП) Пошукові цілі щодо біомаркерів: • Дослідити потенційний зв’язок між тканинними біомаркерами чи профілями біомаркерів і ППВ • Дослідити зміни у рівнях біомаркерів або профілях біомаркерів до та після лікування на основі вивчення пухлинної тканини • Оцінити біомаркери крові на вихідному рівні і в тривалій перспективі, щоб дослідити їх зміни з часом і можливий взаємозв’язок між ними та ППВ і довгостроковими кінцевими точками ефективності Вторинні цілі, пов'язані з ефективністю: Оцінити ефективність КФД пертузумабу і трастузумабу для п/ш введення + хіміотерапія у порівнянні з в/в формами препаратів Пер’єта і Герцептин + хіміотерапія Вторинні цілі дослідження безпеки: Оцінити безпечність КФД пертузумабу і трастузумабу для п/ш введення у порівнянні з в/в формами препаратів Пер’єта і Герцептин Вторинні цілі дослідження фармакокінетики: Продемонструвати, що сироваткова C trough п/ш трастузумабу у складі КФД під час 7 Циклу (до введення наступної дози у 8 Циклі) є не нижчою у порівнянні з такою для в/в форми препарату Герцептин
Основні критерії включення
Підписана форма інформованої згоди на участь у дослідженні Вік ≥ 18 років на час підписання інформованої згоди на участь у дослідженні Здатність дотримуватись протоколу дослідження, на розсуд дослідника Пацієнти чоловічої та жіночої статі з місцевопоширеним, набряково-інфільтративним раком молочної залози ІІ – ІІІС стадії (T2-T4, N0-N3, M0) або на ранніх стадіях, одностороннім (унілатеральним) та гістологічно підтвердженим інвазивним раком молочної залози Пацієнти із набряково-інфільтративним раком молочної залози повинні мати змогу пройти процедуру пункційної біопсії товстою голкою Первинна пухлина діаметром > 2 см або позитивний статус щодо ураження лімфатичних вузлів (клінічно, за допомогою методів візуалізації і цитологічно/гістопатологічно) HER2-позитивний рак молочної залози, підтверджений центральною лабораторією, перед включенням у дослідження. HER2-позитивний статус встановлюватиметься, засновуючись на біопсії матеріалу з тканини молочної залози до лікування і визначатиметься як 3+ за методом ІГХ (імуногістохімія) та/або позитивний за ампліфікацією HER2 методом in situ гібридизації (ІСГ) зі співвідношенням ≥ 2 для числа копій гену HER2 до числа сигналів для копій 17 хромосоми Пацієнти з мультифокальними пухлинами (більш ніж одна пухлина, обмежена тим же квадрантом, що і первинна пухлина) є придатними для участі в дослідженні за умови отримання зразка пухлини щонайменше з одного фокусу, який підтверджений як HER2-позитивний центральною лабораторією. Гормон-рецепторний статус первинної пухлини, підтверджений центрально Гормон-рецептор-позитивний статус може обумовлюватись як встановленим ЕР-позитивним, так і /або ПГР-позитивним статусом. Гормон-рецептор-негативний статус повинен визначатись одночасно встановленим ЕР-негативним і ПГР-негативним статусом. Згода пацієнта на мастектомію чи проведення органозберігаючої операції на молочній залозі після неоад’ювантної терапії Доступність зафіксованих у формаліні, залитих парафіном (ЗФЗП) пухлинних тканинних блоків для центрального підтвердження HER2 і гормон-рецепторного статусу та дослідження додаткових біомаркерів (наприклад, мутаційний аналіз гену РІК3А ) ФВЛШ ≥ 55% на вихідному рівні, виміряна за допомогою ехокардіографії (ЕХО-КГ) або багатопроекційного радіоізотопного сканування (MUGA) Для жінок, що мають репродуктивний потенціал (ЖМРП) і ведуть статеве життя: згода на абстиненцію (згода утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або застосовувати один високоефективний негормональний метод контрацепції з показником неефективності Жінка вважається як така, що має репродуктивний потенціал, якщо вона має менархе, не досягла постменопаузального періоду (≥ 12 послідовних місяців аменореї без встановлених для цього причин, окрім менопаузи) і не проходила процедуру хірургічної стерилізації (видалення яєчників та/або матки). Приклади високоефективних негормональних методів контрацепції із показником неефективності Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнтки способу життя, якому вона надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції (див. Розділ 5.1.3). Для чоловіків: згода на абстиненцію (згода утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або використовувати презерватив у комбінації зі сперміцидною піною, гелем, плівкою, кремом або супозиторієм, і згода утримуватись від донорства сперми, як зазначено нижче: Чоловіки, що мають статевих партнерок репродуктивного віку або вагітних жінок-партнерок, повинні утримуватись від статевих стосунків або використовувати презерватив разом із сперміцидним засобом впродовж лікувального періоду і принаймні впродовж 7 місяців після застосування останньої дози HER2-таргетної терапії для попередження експозиції ембріона. Протягом цього ж періоду чоловіки повинні утримуватись від донорства сперми. Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнта способу життя, якому він надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції (див. Розділ 5.1.3). Негативний сироватковий тест на вагітність повинен бути виконаний перед рандомізацією для ЖМРП (жінки пременопаузального віку та Відсутність великих хірургічних втручань, не пов’язаних з раком молочної залози, в межах 28 днів перед рандомізацією або відсутність очікуваної потреби у проведенні великого хірургічного втручання під час курсу досліджуваного лікування
Основні критерії невключення
Пацієнти, що відповідатимуть принаймні одному із наступних критеріїв, будуть виключені з дослідження (тобто не будуть включені): IV стадія (метастатичний) раку молочної залози Пацієнти з анамнезом інвазивного раку молочної залози Пацієнти з анамнезом одночасного або попереднього лікування злоякісних новоутворень інших локалізацій, за винятком відповідно пролікованих 1) немеланомного раку шкіри та/або 2) карцином in situ , включаючи шийку матки, товстий кишечник і шкіру Пацієнти з перенесеним інвазивним раком інших локалізацій можуть включатись у дослідження після 5-річного періоду відсутності ознак хвороби. Пацієнти, що отримували будь-яку попередню системну терапію (включно з хіміотерапією, імунотерапією, HER2-таргетною терапією, ендокринною терапією (селективні модулятори естрогенових рецепторів, інгібітори ароматази і протипухлинні вакцини) для лікування чи профілактики раку молочної залози, або променеву терапію для лікування раку Пацієнти з анамнезом протокової карциноми in situ (ПКІС) або лобулярної карциноми in situ (ЛКІС) іпсілатеральної молочної залози, якщо вони отримували яку-небудь системну терапію для їх лікування або променеву терапію Пацієнтам дозволяється брати участь у дослідженні, якщо вони лікувались лише за допомогою хірургічного методу. Пацієнтам з високим ризиком раку молочної залози, що отримували хіміопревентивну терапію, не дозволяється брати участь у дослідженні Пацієнти з мультицентричним раком молочної залози (множинні пухлини, що поширюються більш ніж на один квадрант), за винятком випадків, коли усі пухлини є HER2-позитивними Пацієнти з білатеральним раком молочної залози Пацієнти, що проходили процедуру ексцизійної біопсії первинної пухлини і/або пахвових лімфатичних вузлів Диссекція пахвових лімфатичних вузлів (ДПЛВ) до початку неоад’ювантної терапії Пацієнти з клінічно негативним статусом ураженням пахвових лімфатичних вузлів (за даними фізикального огляду і радіографічних методів візуалізації) можуть проходити процедуру пункційної або біопсії товстою голкою до початку неоад’ювантної системної терапії, якщо це згідно з вимогами місцевої клінічної практики Біопсія сигнального (сторожового) лімфатичного вузла (БСЛВ) до початку неоад’ювантної терапії Лікування будь-яким експериментальним препаратом в межах 28 днів перед рандомізацією Серйозні захворювання серця або медичні стани, що включають, але не обмежуються: Симптоматичною застійною серцевою недостатністю (ЗСН) ≥ 3 ступеню згідно з ЗКТНЯ NCI (в4) або ≥ ІІ класу за класифікацією Нью-Йоркської Асоціації кардіологів (NYHA) в анамнезі Неконтрольовані аритмії високого ризику (наприклад, передсердна тахікардія з частотою серцевих скорочень ≥ 100/хв у стані спокою, значуща шлуночкова аритмія [шлуночкова тахікардія] або атріовентрикулярна [АВ]-блокада високих градацій, наприклад, АВ-блокада ІІ ступеню 2 типу [Мобітц ІІ] чи АВ-блокада ІІІ ступеню) Серйозні серцеві аритмії, що не контролюються за допомогою відповідної медикаментозної терапії, важкі порушення провідності Стенокардія з потребою у прийомі антиангінальної терапії Клінічно значуща клапанна хвороба серця Ознаки трансмурального інфаркту міокарда на ЕКГ Наявність інфаркту міокарда в межах 12 місяців перед рандомізацією Погано контрольована гіпертензія (тобто, систолічний АТ > 180 мм рт. ст. або діастолічний АТ > 100 мм рт. ст.) Порушена функція кісткового мозку, що визначається як: Абсолютна кількість нейтрофілів 9 /л Кількість тромбоцитів 9 /л Гемоглобін Порушена функція печінки, що визначається як: Білірубін сироватки (загальний) > 1,25 верхньої межі норми (ВМН) При синдромі Жильбера: загальний білірубін сироватки в межах значень 2 × ВМН допускається Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) та аланінамінотрансфераза (АлАТ) > 1,25 × ВМН Альбумін сироватки Незадовільна функція нирок з рівнем креатиніну сироватки > 1,5 × ВМН Існуюче тяжке, неконтрольоване системне захворювання, що може перешкоджати запланованій терапії (наприклад, клінічно значуще серцево-судинне, легеневе або метаболічне захворювання; порушення загоєння ран) Вагітність або лактація, або намір завагітніти впродовж лікування у рамках дослідження чи в межах 7 місяців після застосування останньої дози HER2-таргетної терапії Жінки, що мають репродуктивний потенціал повинні мати негативний результат сироваткового тесту на вагітність в межах 7 днів до початку лікування досліджуваним препаратом. Будь-який серйозний медичний стан або відхилення лабораторних показників, які, на думку дослідника, можуть перешкоджати безпечній участі і закінченню дослідження пацієнтом Діагностована активна хвороба печінки, наприклад, активний вірусний гепатит (тобто, гепатит В або гепатит С), аутоімунні хвороби печінки або склерозуючий холангіт Супутні серйозні неконтрольовані інфекції або встановлений факт інфікування ВІЛ Відома гіперчутливість до досліджуваних препаратів, допоміжних речовин та/або мишачих білків Супутня постійна щоденна терапія кортикостероїдами (у дозі > 10 мг за метилпреднізолоном або еквівалентній, за винятком інгаляційних стероїдів) Анамнез інших злоякісних новоутворень у межах 5 років до скринінгу, за винятком карциноми in situ шийки матки, немеланомного раку шкіри або І стадії раку шийки матки із задовільними результатами лікування Анамнез шлуночкових порушень ритму або наявність факторів ризику шлуночкових аритмій, такі як структурне захворювання серця (наприклад, важка СДЛШ (систолічна дисфункція лівого шлуночка), гіпертрофія лівого шлуночка), коронарна хвороба серця (симптоматична або з ішемією, продемонстрованою під час діагностики), клінічно значущі електролітні порушення (наприклад, гіпокаліємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія), або сімейний анамнез раптової незрозумілої смерті чи синдром подовженого інтервалу QT
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років 6
Запланована тривалість КВ в світі
5 років 6
Дата початку КВ в Україні
28.09.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" "Дніпропетровської обласної ради, , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології"", м. Харків. Відповідальний дослідник - Отченаш Н.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Курочкін А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
03.05.2018 Запланована - 50
Кількість досліджуваних в світі
03.05.2018 Запланована - 500
Засідання
НЕР - 12.07.2018
Супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ ”Фармасофт” Лабораторні довідники COVANCE Лабораторні форми запиту Лабораторні проформи Набір COVANCE - Screening Tissue Набір COVANCE - Baseline Набір COVANCE - Cycle 5 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 5 Day 12 Набір COVANCE - Cycle 5 Day 15 Набір COVANCE - Cycle 6 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 7 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 7 Day 2 Набір COVANCE - Cycle 7 Day 4 Набір COVANCE - Cycle 7 Day 8 Набір COVANCE - Cycle 7 Day 15 Набір COVANCE - Cycle 8 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 9 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 10 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 11 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 12 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 12 Day 2 Набір COVANCE - Cycle 12 Day 4 Набір COVANCE - Cycle 12 Day 8 Набір COVANCE - Cycle 12 Day 15 Набір COVANCE - Cycle 13 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 18 Day 1 Набір COVANCE - Cycle 22 Day 1 Набір COVANCE - Treatment completion/discontinued Набір COVANCE - Month 3 follow-up Набір COVANCE -Month 6 follow-up Набір COVANCE - Month 12 follow-up Набір COVANCE - Month 18 follow-up Набір COVANCE - Month 24 follow-up Набір COVANCE - Month 30 follow-up Набір COVANCE - Month 36 follow-up Набір COVANCE - Surgery tissue Поштовий контейнер для предметних скелець з 25 скельцями Superfrost + slides Пінопластові пакувальні листи розміром 2.55” x 4,5 Довідники і робочі документи
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1399 від 27.07.2018