Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження III фази застосування препарату BAT1706 у порівнянні з препаратом Авастин ® (ЄС) у комбінації з хіміотерапією у пацієнтів із поширеним неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легені
Код КВ
BAT1706-003-CR
Представник
 
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК'ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
Bio-Thera Solutions, Ltd., Китай
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
BAT1706 (Recombinant Humanized Anti-VEGF Monoclonal Antibody Injection; Bevacizumab biosimilar), Препарат, що досліджується; Авастин ® (Bevacizumab), Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Поширений неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легенів
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Порівняти ефективність препаратів BAT1706 і Авастин®, виробленого в Європейському Союзі (ЄС), які застосовуються як терапія першої лінії разом з хіміотерапією, щоб продемонструвати клінічну еквівалентність за допомогою співвідношення або різниці показника загальної частоти відповіді (ЗЧВ). Вторинні цілі: Додатково оцінити ефективність препаратів BAT1706 і Авастин® (ЄС), які застосовуються разом з хіміотерапією, за допомогою таких показників: ЗЧВ у різних часових точках, тривалість відповіді (ТВ), частота виживання без прогресування хвороби (ВБП) і загальне виживання (ЗВ) (час і частка пацієнтів, що вижили) впродовж періоду часу до 8 і 12 місяців після включення ОЗП; Оцінити безпечність та імуногенність препаратів BAT1706 і Авастин® (ЄС); Охарактеризувати експозицію бевацизумабу після застосування препаратів BAT1706 і Авастин® (ЄС); Пошукові: Дослідити популяційну фармакокінетику (попФК)
Основні критерії включення
Рандомізації підлягають тільки пацієнти, які відповідають будь-якому з наведених нижче критеріїв: 1. Вік ≥ 18 років. 2. IV стадія нпкНДКРЛ або рецидивуюче захворювання (будь-яка стадія при встановленні первинного діагнозу), яке більше не піддається хірургічному втручанню з лікувальною метою або місцевій терапії (підтверджене гістологічно чи цитологічно). 3. Попередня системна терапія метастатичного захворювання не проводилася. Дозволяються попередня системна терапія та/або променева терапія місцеворозповсюдженого захворювання, якщо вони проводилися за ≥ 6 місяців до рандомізації. 4. Пухлини без мутації гену EGFR або зміни рецептора ALK. До дослідження можна зараховувати учасників із невідомим статусом мутації або відомою мутацією гена EGFR або зміною рецептора ALK за умови, що відповідні препарати спрямованої дії не застосовуються, а стандартним лікуванням у дослідницькому центрі є хіміотерапія. 5. Щонайменше одне цільове ураження, яке піддається вимірюванню, відповідно до RECIST 1.1 (додаток 13.4), підтверджене результатами ЦАРВ; метастази тільки в кістках і тільки в головному мозку не дозволяються. Ураження, що були попередньо опромінені, вважаються нецільовими ураженнями, якщо не було зареєстровано чітке прогресування. 6. Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи від 0 до 1 та очікувана тривалість життя за оцінкою дослідника > 3 місяців. 7. Належна гематологічна функція, що визначається як: • Кількість тромбоцитів ≥ 100 000/мкл без необхідності трансфузії за 2 тижні до скринінгу. • Показник протромбінового часу (ПЧ), міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС) або активованого часткового тромбопластинового часу (аЧТЧ) • Абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1500/мкл без будь-якого медичного інтервенційного лікування (тобто колонієстимулюючим фактором гранулоцитів [КСФГ] і (або) рослинними лікарськими засобами). • Рівень гемоглобіну ≥ 9 г/дл без необхідності трансфузії за 2 тижні до скринінгу. 8. Належна функція печінки, що підтверджується відповідністю всім наступним вимогам: Рівень загального білірубіну: ≤ 1,5 × ВМН. • Рівні аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ): ≤ 3 × ВМН. • Якщо наявні метастази в печінці, рівні АЛТ або АСТ повинні бути ≤ 5 × ВМН; за наявності метастазів у печінці та/або кістках рівень ЛФ повинен становити ≤ 5 × ВМН. 9. Належна функція нирок, що підтверджується відповідністю всім наступним вимогам: • Рівень креатиніну сироватки крові ≤ 1,5 × ВМН і кліренс креатиніну > 50 мл/хвилину або розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) > 50 мл/хвилину. • Результат аналізу сечі на наявність протеїнурії за допомогою тест-смужки менше 2+ (також дозволяються інші методи загального аналізу сечі); якщо результат аналізу сечі за допомогою тест-смужки становить ≥ 2+, рівень протеїнурії повинен становити 10. Пацієнти жіночої статі, здатні до дітонародження (за винятком жінок, які пройшли хірургічну стерилізацію або перебувають у менопаузі. Менопаузою вважається відсутність менструальних циклів протягом 1 року чи більше без будь-яких інших причин медичного характеру), відповідають вимогам дослідження, якщо в них отримано негативний результат аналізу сироватки крові на вагітність протягом 7 днів до введення першої дози та якщо вони готові використовувати ефективний метод запобігання вагітності / контрацепції протягом 3 місяців після завершення дослідження. Пацієнти чоловічої статі повинні погодитися на використання ефективного методу контрацепції протягом 3 місяців після завершення дослідження. Примітка. Високоефективними методами контрацепції вважаються, наприклад, повне утримання, внутрішньоматковий пристрій, подвійний бар’єрний метод (наприклад, презерватив і діафрагма зі сперміцидом, контрацептивний імплантат, гормональні контрацептиви [протизаплідні таблетки, імплантати, трансдермальні пластирі, гормональні вагінальні кільця або ін’єкції протизаплідних препаратів з пролонгованим вивільненням], або вазектомія партнера, у якого підтверджена азооспермія).
Основні критерії невключення
Пацієнти не будуть зараховуватися в дослідження за наявності будь-якої з таких причин: 1. Діагноз дрібноклітинного раку легені, змішаний переважно (> 50 % пухлинних клітин) плоскоклітинний рак легені або НДКРЛ без додаткових уточнень. 2. Відома ROS-1-позитивна пухлина. 3. Розпад пухлини, пухлина, яка поширилася на великі кровоносні судини або розташована поруч із великими судинами, що, за оцінкою дослідника, збільшує ризик кровотечі. 4. Попередня терапія моноклональними антитілами або дрібномолекулярними інгібіторами фактора росту ендотелію судин (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) або рецепторів VEGF, включно з Авастином®. 5. Попередня системна терапія метастатичного захворювання. 6. Попереднє системне протиракове лікування або променева терапія місцеворозповсюдженого нпкНДКРЛ, якщо вони були проведені за 7. Попереднє злоякісне новоутворення, окрім НДКРЛ, впродовж останніх 5 років, за винятком базальноклітинного раку шкіри або преінвазивного раку шийки матки. 8. Відомі метастази в головний мозок або інші відділи ЦНС, з наявністю клінічних симптомів або неліковані. Метастази, з приводу яких проводили повну резекцію та/або променеву терапію, у результаті чого спостерігається стабілізація або покращення стану, не є критеріями виключення за умови їх стабільності, підтвердженої комп’ютерною томографією (КТ) або магнітно-резонансною томографією (МРТ) принаймні за 4 тижні до скринінгу, без відсутності ознак набряку головного мозку. Дозволяється участь пацієнтів, які приймають стабільні дози кортикостероїдів або протисудомних препаратів. 9. Будь-яка токсичність, яка не минула, > 1 ступеня (за винятком алопеції) внаслідок попереднього протиракового лікування (включно з променевою терапією). 10. Кровохаркання в анамнезі (> ½ чайної ложки крові за один епізод протягом останніх 6 місяців) або ознаки спадкового геморагічного діатезу чи коагулопатії з ризиком кровотечі. Дозволяється клінічно незначуща кровотеча. 11. Значиме тромботичне чи геморагічне явище за ≤ 6 місяців до скринінгу (у тому числі кровохаркання [> 2,5 мл червоної крові], шлунково-кишкова кровотеча, блювання кров’ю, крововилив у ЦНС, тяжка носова кровотеча або вагінальна кровотеча, ішемічний інсульт, транзиторні церебральні ішемічні напади, інфаркт міокарда, стенокардія та неконтрольована ішемічна хвороба серця). 12. Застосування повної дози пероральних або парентеральних антикоагулянтів чи інших тромболітичних препаратів із терапевтичною (на відміну від профілактичної) метою, клінічно серйозні рани, які не загоюються, або неповністю вилікуваний перелом кістки на даний час або нещодавно (протягом 10 днів до введення першої дози досліджуваних препаратів). 13. Відома гіперчутливість до будь-якого досліджуваного препарату чи їх допоміжних речовин або клінічно значуща атопічна алергія (наприклад, астма, зокрема дитяча астма, кропивниця). 14. Введення будь-якої живої/ослабленої вакцини протягом 12 тижнів до скринінгового візиту. 15. Інфаркт міокарда в анамнезі (≤ 6 місяців до скринінгу), нестабільна стенокардія, застійна серцева недостатність ІІ класу або вище згідно з класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів, або серйозна серцева аритмія, яка потребує лікування. 16. Погано контрольована артеріальна гіпертензія в анамнезі або рівень артеріального тиску в стані спокою > 150/100 мм рт. ст. за наявності чи відсутності стабільного режиму антигіпертензивного лікування. 17. Будь-яке велике хірургічне втручання (ризик кровотечі чи ускладнення загоєння ран) протягом 28 днів до введення першої дози або очікуване планове хірургічне втручання під час дослідження та протягом 3 місяців після введення останньої дози досліджуваного препарату. 18. Наявність в анамнезі виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, свища черевної порожнини, а також свища поза межами шлунково-кишкового тракту, перфорації шлунково-кишкового тракту або внутрішньочеревного абсцесу протягом 6 місяців до скринінгу. 19. Клінічно значуща активна інфекція, що потребує системного лікування. 20. Позитивні результати аналізів на гепатит B (відповідно до стандартів дослідницького центру) або на гепатит С (антитіло до вірусу гепатиту С [ВГС] та/або РНК ВГС). Див. докладніше в розділі 6.2.2. 21. Інфекція вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), сифіліс або активна туберкульозна інфекція. Скринінгове обстеження на ВІЛ, сифіліс і туберкульоз слід проводити відповідно до місцевої практики та місцевих регуляторних вимог. 22. Якщо дослідник вважає, що пацієнт не підходить для включення в дослідження (наприклад, через нездатність розуміти та/або дотримуватися вимог дослідження або наявність будь-якого стану, який, на думку дослідника, не дозволить гарантувати безпечну участь у дослідженні). 23. Вагітні жінки або жінки в період лактації. 24. Недотримання гігієни ротової порожнини, що може вимагати хірургічного втручання під час дослідження, або будь-яке планове стоматологічне втручання під час дослідження та протягом 1 місяця після введення останньої дози досліджуваного препарату. 25. Застосування протиракових, протиінфекційних або імуностимулюючих рецептурних, безрецептурних або китайських рослинних препаратів, засобів протягом 28 днів до введення досліджуваного препарату. 26. Пацієнти, яким потрібне постійне лікування пероральними антикоагулянтами (наприклад, варфарином, рівароксабаном, дабігатраном, аценокумаролом тощо). 27. Будь-яка особа, яка є: • співробітником головного дослідника, дослідницького центру, компанії «АЙКЬЮВІА» (IQVIA) або спонсора, • родичем співробітника дослідницького центру, дослідників, компанії «АЙКЬЮВІА» або спонсора.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 5 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 5 місяців
Дата початку КВ в Україні
28.08.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Тернопіль. Відповідальний дослідник - Галайчук І.Й. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця . Відповідальний дослідник - Костюк О.Г. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Пономарьова О.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Комунальна установа "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Національний інститут раку, м.Київ. Відповідальний дослідник - Сивак Л.А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Лікувально-діагностичний центр приватного підприємства приватної виробничої фірми "АЦИНУС", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
8. Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівський обласний онкологічний диспансер», м. Чернігів. Відповідальний дослідник - Бардаков Г.Г. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
9. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
10. Комунальний заклад "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
11. Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Русин А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
12. Лікувально-профілактичний заклад "Волинський обласний онкологічний диспансер", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
13. Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер», м. Херсон,. Відповідальний дослідник - Сокур І.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
14. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
15. Комунальна установа "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Іващук О.І.
16. Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С.
17. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" , м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є.
18. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
19. Лікувально-діагностичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована клініка «Добрий прогноз», м. Київ. Відповідальний дослідник - Куляба Я.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
20. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Адоніс», Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка. Відповідальний дослідник - Лісовська Н.Ю Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
20.04.2018 Запланована - 90; 26.12.2018 Запланована - 130; 25.02.2019 Запланована - 200
Кількість досліджуваних в світі
20.04.2018 Запланована - 632
Засідання
НЕР - 12.07.2018
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1399 від 27.07.2018