Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
«Відкрите розширене дослідження фази I, з підвищенням дози та подовженим періодом, для вивчення дії препарату PF-06801591 при лікуванні пацієнтів із місцево-поширеною або метастатичною меланомою, плоскоклітинним раком голови та шиї, раком яєчників, саркомою, недрібноклітинним раком легень, уротеліальною карциномою або іншими солідними пухлинами»
Код КВ
В8011001
Представник
 
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕНТІВ ХЕЛС УКРАЇНА»
Спонсор
Пфайзер Інк, США [Pfizer Inc, USA]
Профіль випробування
Онкологія
Фази
Інша, І
Препарати
PF-06801591, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Недрібноклітинний рак легень, уротеліальна карцинома
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Додаткове вивчення безпечності та переносимості препарату PF-06801591 після підшкірного ( п/ш) введення хворим на недрібноклітинний рак легень (НДКРЛ) та уротеліальний рак; Оцінка клінічної ефективності на підставі показника частоти об'єктивної відповіді (ЧОВ) на препарат PF-06801591 після п/ш введення хворим на НДКРЛ та уротеліальний рак. Вторинні цілі: Подальше вивчення попередньої протипухлинної дії препарату PF-06801591 після п/ш введення; Встановлення показника загального виживання (ЗВ); Збір даних щодо концентрації препарату PF-06801591 у пацієнтів після п/ш введення з метою вивчення популяційної ФК; Вивчення імуногенності препарату PF-06801591 після багаторазового п/ш введення; Вивчення ступеню заповнення рецепторів (ЗР) PD-1 Т-лімфоцитів периферійної крові після п/ш введення препарату PF-06801591. Додаткові/пошукові цілі: Вивчення експресії PD-L1 та фенотипів, а також встановлення кількості лімфоцитів, що інфільтрують тканину пухлини (ЛІП), до введення препарату PF-06801591. Вивчення різноманітності імунного репертуару Т-лімфоцитів, різноманітності експресії епітопів пухлинних клітин, та балансу імунної активації порівняно з білками-регуляторами та транскриптами в пухлинній тканині до лікування препаратом PF-06801591. Оцінка фармакодинамічної активності та імуномодуляційної дії препарату PF-06801591 при п/ш введенні пацієнтам із місцево-розповсюдженим або метастатичним НДКРЛ або уротеліальним раком. Кореляція попередніх результатів встановлення протипухлинної дії препарату PF-06801591 та фармакодинамічної активності, описаної у Розділі 1.8. Збір переданих у банк біологічних зразків для пошукових досліджень, якщо це не заборонено місцевими постановами або рішенням комісії з питань етики.
Основні критерії включення
Основні критерії включення (укажіть найважливіші) Підтверджений гістологічними або цитологічними методами діагноз місцево-розповсюдженого або метастатичного НДКРЛ або місцево-розповсюдженого або метастатичного уротеліального раку, з прогресуванням при використанні стандартної системної терапії, або з її непереносимістю, або за відмови пацієнта від стандартної системної терапії (відмова повинна бути задокументована), або у разі недоступності такої терапії для пацієнта. Відсутність попереднього лікування засобами, специфічними щодо PD-1 або PD-L1. Пацієнти, хворі на НДКРЛ, в яких нічого не відомо про наявність чи відсутність у пухлині мутацій кінази анапластичної лімфоми (anaplastic lymphoma kinase, ALK) та рецептору фактору росту епідермісу (epidermal growth factor receptor, EGFR), допускаються за умови, що вони проходили не більше 1 лінії попередньої системної терапії, та в них встановлено наступне: Прогресування під час або після проходження системної терапії на основі препаратів платини; або Непереносимість стандартної системної терапії; або Відмова від стандартної системної терапії (відмова пацієнта повинна бути задокументована). Пацієнти, хворі на НДКРЛ, в яких відомо про наявність у пухлині мутації ALK або EGFR, повинні були пройти 2 лінії попередньої системної терапії, що включала застосування таргетних препаратів, специфічних щодо ALK або EGFR, та курс системної терапії на основі препаратів платини, та в них повинно бути зареєстроване прогресування під час або після проходження обох ліній терапії. Пацієнти з уротеліальним раком повинні були пройти до 2 ліній попередньої системної терапії, а також задовольняти наступним вимогам: Прогресування під час або після проходження системної терапії на основі препаратів платини; або Непереносимість системної терапії на основі препаратів платини; або Рецидив захворювання протягом 12 місяців проходження курсу неоад'ювантної або ад'ювантної терапії з використанням хіміотерапії на основі препаратів платини; або Протипокази щодо системної терапії на основі препаратів платини; або Відмова від стандартної системної терапії (відмова пацієнта повинна бути задокументована). Повинна бути можливість відбору в пацієнтів архівного зафіксованого у формаліні та залитого парафіном (ЗФЗП) зразка пухлинної тканини (бажано блок). Якщо відсутня можливість надати ЗФЗП блок пухлинної тканини, дослідницьким центрам необхідно зв'язатися зі спонсором та отримати дозвіл на надання зрізів. Гістологічні препарати або зразки, отримані шляхом тонкоголкової біопсії, неприйнятні. Якщо заархівована ЗФЗП тканина недоступна, слід отримати зразок пухлини de novo (тобто свіжий) відповідно до місцевої практики проведення біопсій пухлин, прийнятої у медичному закладі. Необхідно надавати зразки, отримані під час останньої процедури біопсії. Щонайменше одне вогнище запалення, що підлягає вимірюванню, за класифікацією RECIST, версія 1.1. Дорослий вік (чоловік або жінка) ≥ 18 років включно. Загальний стан за шкалою Східної кооперативної онкологічної групи (ECOG) 0 або 1. Здатність пацієнта, на думку дослідника, завершити 8-тижневий курс лікування. Належна функція кісткового мозку, що визначається на підставі таких хараЛейкоцити ≥ 2 000/мм 3 або ≥ 2,0 x 10 9 /л; АЧН ≥ 1 500/мм 3 або ≥ 1,5 x 10 9 /л; Тромбоцити ≥ 100 000/мм 3 або ≥ 100 x 10 9 /л; Гемоглобін ≥9 г/дл. Обмежені переливання для досягнення таких значень не заборонені, за умови, що вони попередньо будуть узгоджені з медичним монітором спонсора. В анамнезі найближчого минулого (приблизно 3 місяці) не повинно бути даних про потребу в переливаннях. Належна функція нирок, що визначається на підставі таких характеристик: Сироватковий креатинін ≤1,5 x верхньої межі норми (ВМН), або розрахунковий кліренс креатиніну (CrCl) ≥40 мл/хв за результатами визначення за формулою Кокрофта-Голта, що представлена нижче: CrCl у жінок = [(140 - вік, років) x маса тіла, кг x 0,85]/[72 x сироватковий креатинін, мг/дл]; CrCl у чоловіків = [(140 - вік, років) x маса тіла, кг x 1,00]/[72 x сироватковий креатинін, мг/дл]; Якщо виникне підозра на те, що дані CrCl для конкретного пацієнта хибні, допускається провести збір добової сечі з фактичним визначенням CrCl. Належна функція печінки, зокрема: Загальний сироватковий білірубін ≤1,5 x ВМН, за винятком пацієнтів, хворих на синдром Жільбера, в яких сироватковий білірубін повинен складати Активність аспартатамінотрансферази (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) ≤3,0 x ВМН; Тиреотропний гормон (ТТГ) у межах норми (ВМН); введення екзогенного ТТГ для підтримки його рівня ВМН не заборонене; якщо в пацієнта ТТГ виходить за межі норми, проте T4 та індекс вільного тироксину в межах норми, то за відсутності клінічних ознак патології щитовидної залози, пацієнт вважається таким, що відповідає критеріям. Міжнародне нормалізоване відношення (МНО), активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ) або частковий тромбопластиновий час (ЧТЧ) Негативний результат аналізу сироватки або сечі на вагітність (для жінок із репродуктивним потенціалом) на момент скринінгу та візиту вихідного рівня (до того, яка пацієнтка може прийняти експериментальний препарат). Пацієнти-чоловіки, які здатні зачати дитину, і пацієнтки з репродуктивним потенціалом та підвищеним ризиком завагітніти повинні погодитися використовувати 2 високоефективні методи контрацепції протягом усього дослідження і принаймні протягом 5 місяців після прийому останньої дози призначеного лікування. Пацієнтки з порушеним репродуктивним потенціалом, згідно з наведеним нижче визначенням, допускаються до включення (тобто, повинні відповідати щонайменше одному з викладених нижче критеріїв): Документальне підтвердження проведеної гістеректомії та/або двосторонньої оваріектомії; Медично підтверджена недостатність яєчників; або Перебувають у періоді постменопаузи, що визначається такими факторами: припинення регулярних менструацій протягом принаймні 12 місяців поспіль без будь-якої альтернативної патологічної чи фізіологічної причини; рівень фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у сироватці підтверджує постклімактеричний статус. Наявність особисто підписаної та датованої форми інформованої згоди, де зазначено, що пацієнт був проінформований про всі відповідні аспекти дослідження. Пацієнти, котрі мають бажання та можливість дотримуватись розкладу візитів, планів лікування, лабораторних обстежень та інших процедур дослідження.
Основні критерії невключення
Активні метастази до головного мозку або м'якої та павутинної оболонок головного мозку. Пацієнти з метастазами у головний мозок відповідають вимогам для участі, якщо вони пройшли лікування, і результати магнітно-резонансної томографії показали відсутність ознак захворювання протягом щонайменше 8 тижнів після завершення лікування, та протягом 4 тижнів до першого введення досліджуваного препарату. Пацієнти не допускаються до участі, якщо вони потребують системного лікування кортикостероїдами у високих дозах, що може призвести до імуносупресії (> 10 мг/добу еквівалентів преднізону) протягом щонайменше 2 тижнів до введення досліджуваного препарату. Інші злоякісні пухлини протягом 5 років до реєстрації, за винятком базальноклітинного або плоскоклітинного раку шкіри за умови належного лікування, або раку in situ молочної залози або шийки матки, або високодиференційованого раку передміхурової залози (індекс 6 за шкалою Глісона) протягом періоду нагляду за відсутності жодних планів стосовно лікувального втручання (напр., операція, опромінення або кастрація), або інша супутня злоякісна пухлина, на думку дослідника, з надзвичайно низьким потенціалом до прогресування до метастатичної. Активний гепатит В або гепатит С. Достовірно позитивний результат аналізу на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) або діагностований синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Активні, діагностовані або підозрювані аутоімунні захворювання. Пацієнти з вітіліго, цукровим діабетом І типу, остаточним гіпотиреозом через аутоімунний стан, що вимагає лише гормонозамісної терапії, псоріазом без необхідності системного лікування, або станами, рецидив яких за відсутності зовнішнього стимулу малоймовірний, допускаються до включення. Діагностований попередній імунодефіцитний стан або трансплантація органу, що вимагає застосування імуносупресантів, або попередня трансплантація кісткового мозку або стовбурових кровотворних клітин. Пацієнти з інтерстиційним захворюванням легень, неінфекційним пневмонітом або активним туберкульозом легень. Хворі на інфекційні захворювання легень, що вимагають лікування, також виключаються. Пацієнти з НЯ, що виникли внаслідок проведення протипухлинного лікування за >4 до того, що не відновилися до категорії 1 за класифікацією CTCAE (за винятком алопеції, та не враховуючи НЯ, що не несуть загрози для безпеки, за рішенням дослідника). Імуно-опосередковані НЯ ≥3 ступеню в анамнезі (у тому числі підвищення активності АСТ/АЛТ, визнані пов'язаними з використанням препарату, та синдром виділення цитокінів), що були визнані пов'язаними з попереднім курсом імуномодуляторної терапії (наприклад, інгібітори імунних контрольних точок, ко-стимулювальні засоби тощо) та вимагали застосування імуносупресантів. Пацієнти з непереносимістю антитіл або білків для інфузійної терапії, або з важкими (3 ступінь) алергічними або анафілактичними реакціями на них. Пацієнт проходить курс хіміотерапії, променевої терапії або протипухлинної терапії з використанням біопрепаратів протягом 4 тижнів до першого введення досліджуваного препарату (виняток: паліативна променева терапія в обмеженому об'ємі допускається після узгодження з медичним монітором компанії «Пфайзер»). Пацієнти, стан яких вимагає системного лікування з використанням кортикостероїдів (> 10 мг еквіваленту преднізону на добу) або інших імуносупресантних препаратів протягом 14 діб до введення досліджуваного препарату. Інгаляційні або місцеві стероїди та замісна терапія гормонів наднирників у дозах > 10 мг еквіваленту преднізону на добу допускається за відсутності активного аутоімунного захворювання. Будь-яке з наступних захворювань протягом останніх 6 місяців: інфаркт міокарду, застійний синдром із подовженням інтервалу QT, піруетна тахікардія, аритмії (у тому числі стійка шлуночкова тахіаритмія та фібриляція шлуночків), блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (біфасцикулярна блокада), нестабільна стенокардія, обхідний судинний шунт коронарної/периферійної артерії, симптоматична застійна серцева недостатність (ХСН, клас ІІІ або IV за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації), гостре порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака або симптоматична емболія легеневої артерії, або інші клінічні варіанти тромбоемболічних станів. Наявна серцева аритмія 2 ступеню за класифікацією CTCAE НІО, фібриляція передсердь незалежно від ступеню, або подовження інтервалу QTcF > 470 мсек на момент скринінгу (за винятком блокади правої ніжки пучка Гіса, такі випадки необхідно обговорювати з медичним монітором Спонсора). Для встановлення відповідності вимогам випадки необхідно докладно обговорювати з медичним монітором Спонсора. Антикоагулянтна терапія (виключно гепарин; антагоністи вітаміну K або інгібітори фактору Xa заборонені) дозволяється за наявності показань. Вагітні пацієнтки; пацієнтки, що годують дитину груддю; пацієнти чоловічої статі, партнерки яких вагітні; пацієнти чоловічої статі, які можуть зачати дитину, та пацієнтки з дітородним потенціалом, які не бажають або не можуть використовувати 2 високоефективні методи контрацепції, відповідно до вимог протоколу, протягом усього дослідження і щонайменше 5 місяців після введення останньої дози досліджуваного препарату або довше, залежно від періодів напіввиведення лікарських речовин. Важкі гострі або хронічні соматичні чи психічні захворювання, зокрема, нещодавні (протягом останнього року) або наявні на даний час прояви суїцидального мислення або суїцидальної поведінки, відхилення лабораторних показників, здатні підвищити ризики, пов'язані з участю у дослідженні або введенням досліджуваного препарату, або впливати на інтерпретацію результатів дослідження, котрі перешкоджають, на думку дослідника, участі пацієнта у цьому дослідженні. Одночасне включення до іншого клінічного дослідження, за винятком обсерваційних (неекспериментальних) клінічних досліджень або періодів подальшого спостереження інтервенційних досліджень. Пацієнти, котрі є представниками дослідницького персоналу, безпосередньо залученими до проведення дослідження, та члени їх сімей, представники персоналу дослідницького центру, за винятком тих, що перебувають під безпосереднім наглядом дослідника, котрі підпорядковуються досліднику, або працівники компанії «Пфайзер», безпосередньо залучені до проведення дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки
Дата початку КВ в Україні
29.05.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя . Відповідальний дослідник - Колеснік О.П. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Курочкін А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шамрай В.А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради" , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр", м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Клініка Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор`єва Національної академії медичних наук України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Поповська Т. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
8. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", м. Харків. Відповідальний дослідник - Неффа М.Ю., к.м.н. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
9. Лікувально-діагностичний центр ТОВ "Спеціалізована клініка "Добрий прогноз", м. Київ. Відповідальний дослідник - Куляба Я.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
19.12.2017 Запланована - 19; 08.06.2018 Запланована - 30; 14.08.2018 Запланована - 36
Кількість досліджуваних в світі
19.12.2017 Запланована - 100
Засідання
НЕР - 15.03.2018
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 574 від 29.03.2018