Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатогрупове, відкрите, багатоцентрове дослідження фази 1b для оцінки безпеки, переносимості, фармакокінетики та первинної протипухлинної активності AZD9291 у комбінації з наростаючими дозами нових препаратів у пацієнтів з поширеним недрібноклітинним раком легень та позитивною мутацією EGFR(EGFRm+), у яких виникла прогресія захворювання при лікуванні інгібіторами тирозинкінази (EGFR TKI) (TATTON)
Код КВ
D5160C00006
Представник
 
Заявник
ТОВ "АСТРАЗЕНЕКА УКРАЇНА"
Спонсор
AstraZeneca AB, Sweden
Профіль випробування
Онкологія
Фази
І
Препарати
Саволітініб (Savolitinib), Препарат, що досліджується; TAGRISSO , Препарат, що досліджується; TAGRISSO , Препарат, що досліджується; Саволітініб (Savolitinib), Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета : Дослідити безпеку та переносимість AZD9291 під час застосування у поєднанні з AZD6094 або селуметинібом у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним НДРЛ з мутацією EGFR. * *в Україні заплановано набір пацієнтів тільки до Частини В з МЕТ-позитивним НДРЛ (лікування комбінацією AZD9291 та AZD6094) Вторинні цілі: Охарактеризувати фармакокінетику (далі – ФК) AZD9291 і метаболітів (AZ5104 і AZ7550) після одноразового застосування і у стабільному стані після багаторазового перорального прийому у пацієнтів з НДРЛ з мутацією EGFR у поєднанні з AZD6094. Охарактеризувати ФК AZD6094 і метаболітів (M2 і M3) після одноразового застосування і у стабільному стані після багаторазового перорального прийому у пацієнтів з НДРЛ з мутацією EGFR у поєднанні з AZD9291. Отримати попередню оцінку протипухлинної активності комбінації AZD9291 і AZD6094 за допомогою оцінки відповіді пухлини на лікування (ЧОВ, тривалість відповіді, зміна розміру пухлини) і виживаності без прогресування з використанням Критеріїв оцінки відповіді при солідних пухлинах (RECIST, версія 1.1) .
Основні критерії включення
Критерії включення: Для включення у дослідження пацієнти мають відповідати усім наступним критеріям: Надання підписаної і датованої письмової форми інформованої згоди до початку будь-яких обов'язкових процедур, пов'язаних з дослідженням, відбору проб та зразків і аналізів. Чоловік або жінка віком ≥18 років. Гістологічне або цитологічне підтвердження НДРЛ з мутацією EGFR. Підтвердження того, що пухлина містить мутації EGFR, які відомі зв'язком з чутливістю до EGFR ТКI (включаючи делецію 19 екзона і L858R). Радіологічне підтвердження прогресування захворювання під час попереднього безперервного лікування за допомогою EGFR ТКI, наприклад, гефітинібом або ерлотинібом. Ці пацієнти повинні мати радіологічне прогресування (згідно з оцінкою центру проведення дослідження) під час останньої терапії до включення у дослідження. Частина В сМЕТ-позитивний статус: Жодного попереднього лікування із застосуванням ТКI 3-го покоління: Пацієнти мали отримувати щонайменше одну лінію попередньої терапії EGFR ТКI 1-го або 2-го покоління, але не EGFR ТКI 3-го покоління (спрямованої на Т790М). Статус cMET: До включення в дослідження, є прийнятним підтвердження сMET-статусу пухлини у місцевій лабораторії, підтвердження результату у центральній лабораторії буде здійснюватись ретроспективно. Якщо аналіз у місцевій лабораторії неможливо виконати, підтвердження сMET-статусу в центральній лабораторії слід здійснити до початку дослідження. Статус T790M: До включення в дослідження, є прийнятним підтвердження T790M-статусу пухлини у місцевій лабораторії, підтвердження результату у центральній лабораторії буде здійснюватись ретроспективно. Якщо аналіз у місцевій лабораторії проводиться за допомогою аналізу Cobas® EGFR Mutation Test v.2, підтвердження результату в центральній лабораторії не потрібне. Підтвердження T790M-статусу не є обов'язковим до включення у дослідження, але має бути доступним протягом 30 днів після початку досліджуваного лікування. Якщо сMET-позитивний статус і Т790М-статус (позитивний або негативний) підтверджується за результатами біопсії, яка передує найостаннішому за часом лікуванню, пацієнти можуть бути зараховані до дослідження, тільки якщо нова біопсія проводиться після прогресування захворювання під час найостаннішої за часом схеми лікування, незалежно від того, чи це EGFR ТКI, чи хіміотерапія. Біопсія тканини буде використовуватися для централізованого підтвердження MET і T790M статусів після включення пацієнта у дослідження Принаймні одне ураження, яке раніше не опромінювали і біопсію якого не проводили протягом періоду скринінгу, яке може бути точно виміряне на вихідному рівні як ≥ 10 мм у найбільшому діаметрі (за винятком лімфатичних вузлів, діаметр яких у короткій осі має становити ≥ 15 мм) за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ), вважається таким, що підходить для точних повторних вимірювань. Якщо існує лише одне ураження, яке можна виміряти, воно вважається прийнятним для використання за умови сканування для оцінки пухлини на вихідному рівні щонайменше через 14 днів після того, як було проведено біопсію під час скринінгу. Загальний стан за шкалою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 0-1 без погіршення протягом попередніх 2-х тижнів і мінімальна тривалість життя 12 тижнів. Жінки мають погодитися використовувати належні засоби контрацепції, не мають годувати груддю і повинні мати негативний результат аналізу на вагітність перед початком дозування, якщо вони здатні до дітонародження, або повинні мати докази відсутності здатності до дітонародження, відповідаючи одному з наступних критеріїв під час скринінгу: постменопаузальний статус, який визначається як вік понад 50 років і аменорея протягом принаймні 12 місяців після припинення всіх екзогенних гормональних терапій документальне підтвердження незворотної хірургічної стерилізації шляхом гістеректомії, двосторонньої оваріектомії або двосторонньої сальпінгектомії, але не перев'язки маткових труб Жінки віком до 50 років будуть вважатися такими, що мають постменопаузальний статус, якщо у них спостерігалася аменорея протягом принаймні 12 місяців після припинення екзогенних гормональних терапій, а також, якщо їхні рівні сироватки фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і лютеїнізуючого гормону (ЛГ) перебувають у постменопаузальному діапазоні для призначення терапії. Сексуально активні пацієнти чоловічої статі мають бути готові використовувати бар'єрні методи контрацепції, тобто презервативи. 10. Для включення до необов'язкового генетичного дослідження: Пацієнти повинні надати інформовану згоду на проведення генетичного дослідження.
Основні критерії невключення
Критерії невключення: Пацієнти не повинні входити у дослідження, якщо вони задовольняють хоча б одному з наступних критеріїв виключення Застосування будь-якого з наступних втручань: Лікування із застосуванням EGFR ТКI протягом приблизно 5-кратного періоду напіврозпаду (наприклад, протягом 8 днів у випадку ерлотинібу, гефітинібу або афатинібу, або протягом 10 днів у випадку дакомітинібу) першої дози досліджуваного лікарського засобу. Пацієнти Частини B, які приймали AZD9291 як безпосередню попередню терапію, можуть продовжувати поточне лікування AZD9291 без перерви. Будь-яка цитотоксична хіміотерапія, досліджувані засоби або інші протипухлинні препарати для лікування поширеного НДРЛ від попередньої схеми лікування або клінічного дослідження протягом 14 днів після першої дози досліджуваного лікарського засобу. Пацієнти, які наразі отримують (або не можуть припинити застосування до прийому першої дози досліджуваного лікарського засобу) лікарські засоби або рослинні добавки, відомі властивістю до ефективної індукції CYP3A4 (принаймні за 3 тижні до застосування досліджуваного ЛЗ). Для пацієнтів у групі AZD6094, які наразі приймають (або не можуть припинити застосування принаймні за 2 тижні) лікарські засоби, відомі здатністю до ефективного інгібування CYP1A2, до прийому першої дози досліджуваного ЛЗ. Попереднє дозування AZD9291 в цьому дослідженні. Попереднє лікування терапією 3-го покоління (спрямованою на Т790М) (наприклад, AZD9291, роцилетиніб або HM61713) поза межами цього дослідження дозволяється у випадку, якщо пацієнти потрапляють до когорти EGFR ТКI 3-го покоління. Попереднє або поточне лікування із застосуванням AZD6094 або іншого інгібітора сMET (наприклад, форетинібу, кризотинібу, кабозантинібу, онартузумабу), якщо пацієнта розподілено до групи комбінації AZD9291 з AZD6094. Променева терапія з обмеженим полем опромінення для тимчасового полегшення захворюванням протягом 1 тижня після першої дози досліджуваного лікарського засобу, за винятком пацієнтів, які отримують опромінення кісткового мозку більш ніж на 30% або з широким полем опромінення, яке має завершитися протягом ≥ 4 тижнів після першої дози досліджуваного лікарського засобу. Значна хірургічна процедура (за винятком встановлення судинного доступу) або значне травматичне ушкодження протягом 4 тижнів після першої дози досліджуваного лікарського засобу, або передбачувана потреба у серйозній операції під час дослідження. Поточне лікування варфарином натрію. Дозволене застосування низькомолекулярного гепарину (НМГ). За винятком алопеції і попередньої невропатії 2 ступеня, пов'язаної з терапією на основі препаратів платини, будь-які неусунені токсичні явища від попередньої терапії та/або біопсій, що передували дослідженню, вищі за 1 ступінь за критеріями CTCAE на момент початку досліджуваного лікування. Компресія спинного мозку або метастази в головний мозок, за винятком випадків, коли вони безсимптомні, стабільні і не потребують застосування стероїдів протягом принаймні 2 тижнів до початку досліджуваного лікування. За висновком дослідника, будь-які ознаки тяжких або неконтрольованих системних захворювань, серед яких неконтрольована гіпертонія, нирковий трансплантат, активний геморагічний діатез, які, на думку дослідника, роблять участь пацієнта у дослідженні небажаною або здатні поставити під загрозу дотримання протоколу дослідження. Підтверджені серйозні активні інфекції, в тому числі туберкульоз або інфекція, викликана вірусом імунодефіциту людини (позитивний результат аналізу на антитіла до вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] 1/2). Активний гепатит В (позитивний результат аналізу на поверхневий антиген ВГВ [HBsAg]) або гепатит С (ВГС). Будь-який з наступних кардіологічних критеріїв: Середній скоригований інтервал QT (QTc) у стані відпочинку >470 мсек, отриманий за результатами 3-х електрокардіограм (ЕКГ) Будь-які клінічно значущі відхилення у ритмі, провідності або морфології ЕКГ у стані спокою, наприклад, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса, блокада серця третього ступеня, блокада серця другого ступеня, будь-які фактори, які збільшують ризик пролонгації QTc або ризик аритмій, такі як серцева недостатність, гіпокаліємія, вроджений синдром подовженого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT у сімейному анамнезі або раптова смерть невстановленої етіології у віці до 40 років серед родичів першої лінії спорідненості або прийом будь-якого супутнього лікарського засобу, відомого здатністю подовжувати інтервал QT Неконтрольована гіпертензія — артеріальний тиск (АТ) ≥ 150/95 мм рт. ст., незважаючи на медикаментозну терапію Симптоматична серцева недостатність — II-IV ступеня за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA) Неконтрольована стенокардія (II-IV ступеня за класифікацією Канадського кардіоваскулярного товариства (CCS), незважаючи на медикаментозну терапію) Інсульт або транзиторний ішемічний напад протягом останніх 6 місяців Гострий коронарний синдром протягом останніх 6 місяців. Недостатній резерв кісткового мозку або функція органу, або коагуляційні параметри, як продемонстровано за допомогою будь-якого з наступних лабораторних показників: Абсолютна кількість нейтрофілів 9 /л Кількість тромбоцитів 9 /л Рівень гемоглобіну Міжнародний коефіцієнт нормалізації (МКН) > 1,5 × ВМН та активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ) >1,5 × ВМН, окрім випадків, коли пацієнти отримують анти-коагуляційну терапію, яка впливає на ці параметри. Порушення печінкової або ниркової функції, як показано за допомогою будь-якого з наступних лабораторних показників: Рівень аланінамінотрансферази або аспартатамінотрансферази у 2,5 рази вищий за верхню межу норми (ВМН) Або: Рівень загального білірубіну у 1,5 рази вищий за ВМН Або: Рівень загального білірубіну перевищує ВМН у 1-1,5 рази при рівні аланінамінотрансферази або аспартатамінотрансферази > ВМН. Рівень креатиніну у 1,5 рази перевищує ВМН одночасно з кліренсом креатиніну Резистентна нудота і блювота, хронічні шлунково-кишкові захворювання, нездатність ковтати лікарську форму або попередня значна резекція кишечника, яка перешкоджатиме адекватній абсорбції, розподілу, метаболізму або екскреції AZD9291, AZD6094. Гіперчутливість до активних або неактивних допоміжних речовин препаратів AZD9291, AZD6094, що мають хімічну структуру або клас, аналогічні до AZD9291, AZD6094, в анамнезі. Інтерстиціальне захворювання легень, інтерстиціальне захворювання легень медикаментозного походження, променевий пневмоніт, який потребує лікування стероїдами, або будь-які ознаки клінічно активного інтерстиціального захворювання легень у анамнезі. Думка дослідника про те, що пацієнт не повинен брати участь у дослідженні, якщо існує ймовірність того, що пацієнт не дотримуватиметься процедур, обмежень і вимог дослідження. Участь у плануванні та проведенні дослідження (стосується персоналу компанії «АстраЗенека» або персоналу центру проведення дослідження). Будь-яке одночасне та/або інше активне злоякісне утворення, яке потребувало лікування протягом 2 років до моменту введення першої дози досліджуваного препарату. Крім того, у якості критеріїв виключення з пошукового генетичного дослідження розглядається наступне: Крім того, у якості критеріїв виключення з пошукового генетичного дослідження розглядається наступне: Попередня алогенна трансплантація кісткового мозку 17. Переливання збідненої лейкоцитами цільної крові протягом 120 днів з дати забору генетичного зразка.
Запланована тривалість КВ в Україні
1 рік 7 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 7 місяців
Дата початку КВ в Україні
14.11.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
2. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О. Статус - Вилучено/закрите після ініціації
3. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н. Л.
4. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Лікувально-діагностичний центр приватного підприємства приватної виробничої фірми «Ацинус», м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
6. Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
26.06.2017 Запланована - 60
Кількість досліджуваних в світі
26.06.2017 Запланована - 413
Засідання
НТР - 21.09.2017
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1233 від 06.10.2017