Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
«Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо контрольоване дослідження 3 фази для оцінки ефективності та безпечності препарату AZD9291 у порівнянні з плацебо у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень IБ-IIIA стадії та мутацією рецептора епідермального фактора росту при застосуванні після повної резекції пухлини незалежно від проведення ад’ювантної хіміотерапії (ADAURA)»
Код КВ
D5164С00001
Представник
 
Заявник
ТОВ "АСТРАЗЕНЕКА УКРАЇНА"
Спонсор
«АстраЗенека АБ», Швеція
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
TAGRISSO, Препарат, що досліджується; TAGRISSO, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
недрібноклітинний рак легень (НДКРЛ) IБ-IIIA стадії, з підтвердженими на центральному рівні, найпоширенішими активуючими мутаціями EGFR (Ex19Del і L858R), або окремо або в поєднанні з іншими EGFR-мутаціями, що підтверджено результатами тесту, який проводиться на центральному рівні, і у яких проводилася повна резекція пухлини, з застосуванням післяопераційної ад'ювантної хіміотерапії або без її застосування
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінити ефективність препарату AZD9291 у порівнянні з плацебо, згідно з оцінкою за показником виживаності без ознак захворювання (DFS). Вторинні цілі: - подальша оцінка ефективності препарату AZD9291 у порівнянні з плацебо; - оцінити ефект препарату AZD9291 у порівнянні з таким плацебо на якість життя, пов'язану зі здоров'ям (HRQoL); - охарактеризувати фармакокінетику (ФК) препарату AZD9291 і його метаболітів (AZ5104 і AZ7550); - оцінити профіль безпечності і переносимості препарату AZD9291 у порівнянні з таким плацебо.
Основні критерії включення
Щоб бути придатними для включення у це дослідження, пацієнти повинні відповідати переліченим нижче критеріям: Надання форми інформованої згоди до початку проведення будь-яких процедур, передбачених в рамках дослідження, відбору зразків і проведення аналізів. Чоловіки та жінки віком від 18 років. Пацієнти з Японії/Тайваню віком від 20 років. Гістологічно підтверджений діагноз первинного недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ) переважно з неплоскоклітинною гістологічною картиною. До проведення оперативного втручання повинно проводитися МРТ- або КТ-дослідження головного мозку, оскільки це вважається стандартом лікування. Пацієнти, у яких ця процедура не проводилася до оперативного втручання, все одно можуть бути включені у дослідження у разі проведення відповідних візуалізаційних досліджень до рандомізації, тобто МРТ або КТ головного мозку. Захворювання пацієнтів повинно бути віднесено до IБ, II або IIIA стадії після оперативного втручання на основі патологічних критеріїв. Стадія буде визначатися відповідно до Системи класифікації ступеню онкологічних захворювань щодо раку легенів (7-е видання). Підтвердження центральною лабораторією того, що пухлина має одну з двох найпоширеніших мутацій EGFR, що, як відомо, асоціюється з чутливістю до ІТК EGFR (делеція в екзоні 19; L858R) або окремо, або в поєднанні з іншими мутаціями EGFR, включаючи Т790М. Повна хірургічна резекція первинної пухлини НДКРЛ є обов'язковою. Всі макроскопічні (клінічно явні) пухлинні осередки повинні бути видалені в кінці оперативного втручання. Всі хірургічні краї резекції повинні бути негативними стосовно пухлини. Резекція може виконуватися за допомогою методів відкритого оперативного втручання або відеотораскопії (VATS). Повне відновлення після оперативного втручання і стандартної післяопераційної терапії (при наявності) на момент рандомізації. Лікування не може початися в межах 4 тижнів після оперативного втручання. Може пройти не більше 10 тижнів з часу оперативного втручання до рандомізації пацієнтів, які не проходили ад'ювантну хіміотерапію; може пройти не більше 26 тижнів з часу хірургічного втручання до рандомізації пацієнтів, які проходили ад'ювантну хіміотерапію. Після будь-якого хірургічного втручання має відбутися повне післяопераційне загоєння ран. Що стосується пацієнтів, які проходили післяопераційну ад'ювантну хіміотерапію препаратами платини, повинно пройти мінімум 2 тижні (але не більше 10 тижнів) з часу застосування останньої дози хіміотерапії до дати рандомізації. У пацієнтів повинні минути усі токсичні ефекти, що виникли в результаті раніше застосовуваної терапії, вищого ступеню, ніж ступінь 1 за CTCAE, на момент початку застосування досліджуваного препарату, за винятком алопеції і нейропатії 2 ступеню, пов'язаної з терапією препаратами платини, що проводилася раніше. Функціональний статус за шкалою Всесвітньої організації охорони здоров'я 0-1. Пацієнтки повинні використовувати адекватні методи контрацепції, не повинні годувати грудьми, і у них повинні бути негативні результати тестів на вагітність до введення першої дози досліджуваного препарату; або повинні бути наявними докази, що пацієнтки не мають дітородного потенціалу, відповідаючи одному з наступних критеріїв на час скринінгу: Період постменопаузи, що визначається як жінки віком старше 50 років, і у яких відмічається аменорея, принаймні, протягом 12 місяців після припинення всіх екзогенних гормональних видів терапії. Жінки віком до 50 років будуть вважатися в періоді постменопаузи, якщо у них відмічалася аменорея протягом 12 місяців або більше після припинення екзогенної гормональної терапії і з рівнями лютеїнізуючого гормону (ЛГ) і фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) в постменопаузальному діапазоні, встановленому у медичному закладі. Документальне підтвердження незворотної хірургічної стерилізації шляхом гістеректомії, двосторонньої оофоректомії або двосторонньої сальпінгектомії, але не перев'язки маткових труб. Пацієнти чоловічої статі повинні бути готові використовувати бар'єрні методи контрацепції, тобто, презервативи. Для включення у додаткове генетичне дослідження пацієнти повинні надати інформовану згоду на участь у генетичних дослідженнях. Відмова пацієнта від участі у будь-якому добровільному пошуковому дослідженні та/або генетичній складовій дослідження не призведе до будь-яких штрафних санкцій або втрати переваг для пацієнта, і він/вона не буде виключений(-а) з участі в інших аспектах дослідження.
Основні критерії невключення
Попередня рандомізація і лікування в цьому дослідженні Лікування будь-чим з нижченаведеного: Передопераційна або післяопераційна терапія або запланована променева терапія з приводу поточного раку легенів Передопераційна (нео-ад'ювантна) хіміотерапія на основі препаратів платини або інших препаратів Будь-яка попередня протипухлинна терапія, у тому числі досліджувана терапія, для лікування НДКРЛ, крім стандартної післяопераційної ад'ювантної двокомпонентної хіміотерапії платиновими препаратами. Лікування, що проводилося раніше, неоад'ювантним або ад'ювантним препаратом ІТК EGFR. Велике хірургічне втручання (включаючи хірургічне втручання з приводу первинної пухлини, за винятком встановлення судинного доступу) в межах 4 тижнів з часу введення першої дози досліджуваного препарату. Пацієнти в даний час застосовують (або не в змозі припинити застосування до отримання першої дози досліджуваного препарату) лікарські препарати або рослинні добавки, відомі як потужні інгібітори CYP3A4 (принаймні, за 1 тиждень) та потужні індуктори CYP3A4, (принаймні, за 3 тижні); антибактеріальні та протигрибкові препарати (наприклад, кларитроміцин або вориконазол); антиретровірусні препарати; імуномодулятори;гормональні препарати; будь-який препарат, який здатен подовжувати тривалість інтервалу QT на ЕКГ (наприклад, аміодарон, еритроміцин). Лікування досліджуваним препаратом в межах п'яти періодів напіввиведення сполуки або будь-якої речовини, асоційованої з цією речовиною, якщо така відома. Пацієнти, у яких проводилися лише сегментектомія або клиноподібна резекція. Інші злоякісні пухлини в анамнезі, за винятком: немеланомного раку шкіри, з приводу якого проводилося адекватне лікування, злоякісної пухлини in-situ, з приводу якої проводилося радикальне лікування, або інших солідних пухлин, з приводу яких проводилося радикальне лікування, без наявності ознак захворювання протягом > 5 років після закінчення лікування, і які, на думку Вашого лікаря-куратора, не пов'язані з істотним ризиком рецидиву попереднього злоякісного новоутворення. Будь-які ознаки важких або неконтрольованих системних захворювань, включаючи неконтрольовану артеріальну гіпертензію та активну форму геморагічного діатезу, в результаті чого, на думку дослідника, участь пацієнта у дослідженні є небажаною, або що може поставити під загрозу дотримання вимог протоколу; або активна інфекція, включаючи гепатит В, гепатит С і вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Активна інфекція буде включати в себе будь-яких пацієнтів, які проходять внутрішньовенне лікування з приводу інфекції; активна інфекція гепатиту В буде, як мінімум, включати в себе всіх пацієнтів з позитивними результатами серологічного аналізу щодо поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg+). Скринінгове обстеження на наявність хронічних захворювань не вимагається. Рефрактерні нудота і блювота, хронічні шлунково-кишкові захворювання, нездатність проковтнути готовий препарат або значна резекція кишечника, що проводилася раніше, що перешкоджатимуть адекватному всмоктуванню препарату AZD9291. Будь-які з нижченаведених критеріїв, що стосуються серцевої діяльності: Середній скоригований інтервал QT у спокої (QTc) > 470 мсек, дані про який отримано в результаті проведення 3 процедур ЕКГ, використовуючи значення QTcF, отримане за допомогою електрокардіографа в клініці під час скринінгу. Будь-які клінічно значущі відхилення в ритмі, провідності або морфології ЕКГ в спокої, наприклад, повна блокада пучка Гіса, серцева блокада третього ступеня, серцева блокада другого ступеня. Будь-які фактори, які підвищують ризик подовження інтервалу QTc або ризик розвитку аритмій, наприклад, серцева недостатність, гіпокаліємія, вроджений синдром подовженого інтервалу QT, подовжений інтервал QT в сімейному анамнезі або раптова смерть, яку неможливо пояснити, у віці до 40 років найближчих родичів (першого ступеню кревності), або застосування будь-якого супутнього лікарського засобу, відомого своєю здатністю подовжувати інтервал QT. Інтерстиційне захворювання легень (ІЗЛ), медикаментозне ІЗЛ, пром еневий пневмоніт, що вимагали лікування стероїдами, в анамнезі, або будь-які ознаки клінічно активного ІЗЛ. Недостатній резерв кісткового мозку або неадекватна функція органів, що продемонстровано будь-якими з нижченаведених значень лабораторних досліджень. Абсолютне число нейтрофілів 9 /л. Кількість тромбоцитів 9 /л. Рівень гемоглобіну Рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) у > 2,5 разів перевищує верхню межу норми (ВМН). Рівень аспартатамінотрансферази (АСТ) у > 2,5 разів перевищує ВМН. Рівень загального білірубіну у > 1,5 разів перевищує ВМН або у > 3 рази перевищує ВМН за наявності задокументованого синдрому Жильбера (некон’югованої гіпербілірубінемії). Рівень креатиніну > 1,5 x ВМН одночасно з кліренсом креатиніну 1,5 x ВМН. Жінки, які годують груддю. Гіперчутливість до діючих речовин або неактивних допоміжних речовин в складі препарату AZD9291 або препаратів з подібною хімічною структурою, або препаратів, що відносяться до класу, подібного до класу препарату AZD9291, в анамнезі. Рішення дослідника про те, що пацієнт не повинен брати участь у дослідженні, якщо існує мала ймовірність того, що пацієнт буде дотримуватися вимог до процедур дослідження, обмежень та інших вимог. 13. Участь у плануванні та/або проведенні дослідження (стосується представника компанії "АстраЗенека" та/або персоналу дослідницького центру).
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років 11 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
5 років 11 місяців
Дата початку КВ в Україні
07.11.2016
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кобзєв О.І. Статус - В резерві/чекає ініціації
3. Обласний комунальний заклад «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер», м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Подільський регіональний центр онкології, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Шевня С.П. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
7. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н. Л. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
9. Лікувально-діагностичний центр приватного підприємства приватної виробничої фірми «Ацинус», м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
06.06.2016 Запланована - 210
Кількість досліджуваних в світі
06.06.2016 Запланована - 3200
Засідання
НТР - 15.09.2016
Супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «ІМП-Логістика Україна». 12-канальні ЕКГ апарати та супутні витратні матеріали
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1005 від 28.09.2016