Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе фаза III дослідження копанлісібу у порівнянні з плацебо у пацієнтів з ритуксимаб-резистентною формою індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) CHRONOS-2
Код КВ
BAY 80-6946 / 17322
Представник
 
Заявник
ТОВ «Байєр», Україна
Спонсор
«Байєр АГ», Німеччина
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Копанлісіб, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Завершено КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
пацієнти з рецидивом індолентної Б-клітинної неХоджкінської лімфоми
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Визначити наявність переваги монотерапії копанлісибом над терапією плацебо у забезпеченні періоду довшої виживаності без ознак прогресування захворювання (PFS) у пацієнтів, з індолентною неходжкінською лімфомою, резистентною до терапії ритуксимабом, які отримали дві або більше попередні ліній терапії, лікувались ритуксимабом та алкілувальними засобами, та у яких спостерігається прогресування захворювання впродовж шести місяців після завершення останнього режиму лікування, що включав ритуксимаб. Вторинні цілі: визначення ефективності лікування, у тому числі відповіді пухлини, часу до прогресування захворювання та загальної виживаності Характеристики симптомів, пов'язаних із захворюванням: час до погіршення та час до покращення стану Безпека. Інші цілі цього дослідження оцінити: PFS2 (оцінку виживаності без ознак прогресування захворювання) у пацієнтів в групі прийому плацебо, які перейшли до відкритого дослідження ефективності копанлісибу. Фармакокінетика. Біомаркери. Якість життя.
Основні критерії включення
Здатність зрозуміти та бажання підписати інформовану згоду на участь у дослідженні. Згода має бути отримана до проведення будь-яких процедур дослідження. Гістологічно підтверджений діагноз індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (NHL), з гістологічним підтипом обмеженим наступними критеріями: Фолікулярна лімфома (FL) ступеню 1-2-3а Дрібноклітинна лімфома (SLL) з абсолютною кількістю лімфоцитів Лімфоплазмоцитарна лімфома/хвороба Вальденштрема (LPL/MW) Лімфома маргінальної зони (MZL) (селезінкова,нодальна або екстра нодальна) Пацієнти ймовірно отримували дві або більше терапії першої лінії (зміни внесено у вигляді поправки до протоколу 1). Попередній режим лікування визначається наступним чином: щонайменше два місяці монотерапії з проведенням не менше двох послідовних циклів поліхіміотерапії, аутологічної трансплантації, радіоімунотерапії. Попередня терапія має включати застосування ритуксимабу та алкілувального засобу(ів). Попереднє застосування іделалізибу або інших інгібіторів PI3K (фосфатидилінозитол-3-кінази) допускається за умови відсутності резистентності (зміни внесено у вигляді поправки до протоколу 1). Пацієнти повинні виявляти резистентність до останньої терапії ритуксимабом (відсутність клінічної відповіді або її тривалість У пацієнтів виявлено щонайменше одне пухлинне вогнище, яке можна виміряти (що не було попередньо опромінене) відповідно до рекомендацій до початкового обстеження, визначення стадії та оцінки реакції лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми: за класифікацією Lugano (зміни внесено у вигляді поправки 1 до протоколу). Пацієнти, хворі на макроглобулінемію Вальденстрема та у яких під час рентгенологічного обстеження на початку дослідження не спостерігалося жодного вогнища, яке можна виміряти, певно мають вимірювані прояви захворювання, такі як наявність парапротеїну класу IgM (імуноглобулін M) з мінімальним рівнем IgM > 2 x верхньої границі нормального діапазону (ULN) (поправка 1). Хворі чоловіки або жінки > 18 років. ECOG (Східної об’єднаної групи онкологів) загальний стан хворого Прогнозована тривалість життя як мінімум 3 місяці. Наявність свіжої (бажано) і/або архівних зразків пухлини для проведення скринінгу. Жінки дітородного віку та чоловіки мають надати згоду на використання достатніх методів контрацепції під час статевої активності. Це стосується часу з моменту підписання інформованої згоди та, як мінімум, 3-х місяців після останнього прийому досліджуваного препарату. Дослідник або уповноважена особа мають надати пацієнту інформацію, як досягти достатнього рівня контролю за народженням. Достатня контрацепція визначається в дослідженні, як будь-який рекомендований медициною метод (або комбінація методів) за місцевими стандартами лікування. Адекватна функція кісткового мозку, печінки та нирок, яка спостерігалась при обстеженні за 7 днів до початку терапії з метою дослідження: Загальний білірубін ≤1.5 х верхньої границі нормального діапазону (ULN) (≤ 3 х верхньої границі нормального діапазону (ULN) у пацієнтів з синдромом Жильбера або пацієнтів з холестазом викликаним компресійною аденопатією воріт печінки ) АЛТ (ALT) та АСТ (AST) ≤ 2.5 х верхньої границі нормального діапазону (ULN) (≤ 5 х верхньої границі нормального діапазону ULN у пацієнтів із залученням печінки у їхню лімфому) Амілаза та ліпаза ≤ 1.5 х верхньої границі нормального діапазону (ULN) Швидкість клубочкової фільтрації (GFR) ≥ 30 мл/хв/1.73 м2 згідно скороченій формулі MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) Міжнародне нормалізоване відношення (INR) та частковий тромбопластиновий час (PTT) ≤ 1.5 x верхньої границі нормального діапазону (ULN). Пацієнти, що в терапевтичних цілях приймають такі речовини як варфарин або гепарин, будуть допущені до участі в дослідженні, за умови доведення відсутності попередніх розладів коагуляції. Підвищена увага рекомендована згідно місцевих стандартів лікування. Кількість тромбоцитів ≥ 75 000/мм3 Гемоглобін (Hb) ≥ 10 г/дл Загальне кількість нейтрофілів (ANC) ≥ 1500/мм3 Фракція викиду лівого шлуночка (LVEF) ≥ нижньої границі нормального діапазону (LLN) для медичного закладу.
Основні критерії невключення
Попереднє лікування в даному дослідженні. Пацієнти, що вийшли з досдіження не допускаються до повторного включення. Близьке відношення до дослідницького центру; наприклад близькі родичі дослідника або підлеглих (працівника чи студента дослідницького центру) Гістологічне підтвердження фолікулярної лімфоми, зі стадією 3В. Хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) Трансформування захворювання у агресивні форми (визначається експертом): гістологічно доведене трансформування захворювання в агресивні форми, або клінічні та лабораторні ознаки: швидкий розвиток хвороби, високий стандартизований показник накопичення (> 12) при позитронно-емісійній томографії (ПЕТ) на початку дослідження якщо проводиться ПЕТ сканування (не обов'язково). Попередній або одночасний рак, окремий або основною локалізацією або гістологічно від індолентної Б-клітинної НХЛ, перенесений протягом 5 років до початку лікування у дослідженні, окрім медикаментозно вилікуваного раку шейки матки in situ, немеланомного раку шкіри та поверхневих пухлин сечового міхура [Ta (non-invasive), Tis (carcinoma in situ) and T1 (tumor invades lamina propria)]. Генералізована лімфаденопатія(правка до критерію 1): a. лімфатичні вузли або пухлинна маса (окрім селезінки) 7 см LDi (найбільший діаметр). Ураження центральної нервової системи при захворюванні на лімфому Застійна серцева недостатність > 2 класу по NYHA Нестабільна стенокардія (присутність симптомів у спокої), ново-виявлена стенокардія (почалася у попередні 3 місяці). Інфаркт міокарду менше ніж за 6 місяців до початку лікування у дослідженні Неконтрольована артеріальна гіпертензія (систолічний тиск >150 мм рт.ст. або діастоличний тиск > 90 мм рт.ст. незважаючи на оптимальну медичну увагу) Цукровий діабет І або ІІ типу з рівнем глікозильованого гемоглобіну (HbAlc) > 8,5% або рівнем глюкози натщесерце > 160 мг/дл на момент проведення скринінгу Артеріальні чи венозні тромботичні або емболічні явища такі як цереброваскулярні випадки (включаючи транзистентні ішемічні атаки), тромбоз глибоких вен або емболія легеневої артерії протягом 6 місяців перед початком лікування в дослідженні. Не виліковна рана, язва або перелом кістки. Клінічно активна серйозна інфекція > 2-го ступеня по CTCAE Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) в анамнезі Вірус гепатиту В (ВГB) або вірус гепатиту C (ВГС). Пацієнти, у яких виявили поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HbsAg) або антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту В (HbcAb), можуть бути включені у дослідження, якщо у них негативний результат тестування на ДНК вірусу гепатиту В. Пацієнтів з позитивним результатом тестування на антитіла класу G до ядерних білків HCV можна включати у дослідження, якщо вони мають негативний результат тестування на РНК вірусу гепатиту С. Пацієнти з припадковим розладом, що потребує медикаментозного лікування. Пацієнти з присутнім або в анамнезі геморагічним діатезом. Будь якою геморагією або кровотечею ≥ 3-го ступеня по CTCAE протягом 4-х тижнів перед початком лікування в дослідженні Відмова нирок, що потребує гемо- або іоксин ального діалізу Протеїнурія виміряна по білку сечі/ рівню креатині ну (UPCR) > 3.5 на довільному зразку сечі. Наявність інтерстиціального захворювання легенів нині або в анамнезі і/або серйозного порушення функції легенів (роз’яснення надаються в поправці 1). Одночасно діагностовано феохромацитома. Вагітні або пацієнти, що годують грудьми. Жінкам дітородного віку має бути проведений сироватковий тест на вагітність не пізніше 7 днів до початку лікування в дослідженні та негативний результат має бути задокументований до початку лікування. Триваюча токсична реакція > 1-го ступеня по CTCAE отримана під час попереднього лікування, виключаючи алопецію та ≤ 2-го ступеня по CTCAE периферичну нейропатію. Відома гіперчутливість до будь якого з препаратів дослідження, класів препаратів дослідження та компонентів складу. Залежність від будь яких речовин, медичний, психологічний або соціальний стан, який може перешкоджати участі пацієнта в дослідженні або оцінці результатів дослідження. Будь-яке захворювання або медичний стан, який є нестабільним чи може загрожувати безпеці пацієнта та його\її комплаєнсу в дослідженні. Лікування іншим досліджуваним препаратом протягом 28 днів до початку лікування в даному дослідженні. Триваюча імуносупресивна терапія. Радіотерапія або імуно\хіміотерапія протягом 4 тижнів перед початком лікування в дослідженні. Мієлоїдні фактори росту протягом 14 днів перед початком лікування. Переливання крові або тромбоконцентрату протягом 14 днів перед початком лікування. Триваюча системна терапія кортикостероїдами у добовій дозі більшій ніж 15 мг преднізолону або еквіваленту. Попередня терапія кортикостероїдами має бути закінчена або зменшена до дозволеної дози за 7 днів до скринінгової КТ\МРТ та знов перед призначенням першої дози досліджуваного препарату. Якщо пацієнт на хронічній терапії кортикостероїдами, доза кортикостероїдів має бути поступово зменшена до дозволеної дози до скринінгу. Пацієнти можуть використовувати зовнішні або інгаляційні кортикостероїди. Алогенна пересадка кісткового мозку або іншого органу в анамнезі. Велике хірургічне втручання або травматичне ушкодження (на думку дослідника) протягом 28 днів до початку лікування в даному дослідженні, відкрита біопсія протягом 7 днів до початку лікування в даному дослідженні. Антиаритмічна терапія ( дгіоксин та бета-блокатори дозволені) Використання сильних CYP3A4 інгібіторів заборонено з Дня -14 Циклу 1 до візиту спостереження про безпеку. Використання сильних CYP3A4 індукторів заборонено з Дня -14 Циклу 1 до візиту спостереження про безпеку. Документально доведена резистентність до попередньої терапії іделалізибом або іншими інгібіторами PI3K, що визначається наступним чином (критерії виключення додаються в поправці 1): а. Відсутність клінічної відповіді (відповідь визначається як часткова відповідь [PR] або повна відповідь [CR]) в будь-який момент часу протягом терапії, або b. Прогресування захворювання (PD) після будь-якої відповіді (PR/CR) або після стабільного захворювання протягом 6 місяців від закінчення терапії інгібітором PI3K. Пацієнтів, які припинили лікування з будь-яких інших причин, окрім прогресування захворювання, та не виявили жодних ознак PD, буде дозволено включити у дослідження після узгодження із спонсором
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки 6 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 6 місяців
Дата початку КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в Україні
28.02.2017
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Державна установа "Iнститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України" Клініки Державної установи "Інститту патології крові та трансфузійної медицини НАМН України2 , м. Львів. Відповідальний дослідник - Масляк З.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Хмельницька обласна лікарня, м. Хмельницький. Відповідальний дослідник - Рехтман Г.Б. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
15.10.2015 Запланована - 3
Кількість досліджуваних в світі
15.10.2015 Запланована - 237
Засідання
НТР - 14.01.2016
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 43 від 27.01.2016