Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (підтримання ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з плацебо у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини
Код КВ
GA29102
Представник
 
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією “АЙК’ЮВІА РДС Україна”
Спонсор
«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», Швейцарія (F. Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland)
Профіль випробування
Гастроентерологія
Фази
ІІІ
Препарати
Етролізумаб (Etrolizumab), Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Виразковий коліт
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: - оцінка ефективності етролізумабу (105 мг підшкірно [ПШ] кожні 4 тижні [К4Т]) в порівнянні з плацебо у підтриманні ремісії на тижні 62 у рандомізованих пацієнтів з ремісією на тижні 10, що визначається балом за шкалою клініки Мейо (Mayo Clinic Score, MCS) Вторинні цілі: - оцінка підтримання клінічної ремісії на тижні 62 у рандомізованих пацієнтів з клінічною ремісією на тижні 10; - оцінка клінічної ремісії на тижні 62; - оцінка клінічної відповіді на тижні 62; - оцінка покращення ендоскопічної картини слизової оболонки на тижні 62; - оцінка ендоскопічної ремісії на тижні 62; - цінка клінічної ремісії на тижні 62 без застосування кортикостероїдів (без застосування кортикостероїдів впродовж щонайменше 24 тижнів до тижня 62) у пацієнтів, які отримували кортикостероїди на вихідному рівні; - оцінка ремісії на тижні 62 без застосування кортикостероїдів (без застосування кортикостероїдів впродовж щонайменше 24 тижнів до тижня 62) у пацієнтів, які отримували кортикостероїди на вихідному рівні; - оцінка гістологічної ремісії на тижні 6 - оцінка зміни від тижня 10 до тижня 62 з боку ознак і симптомів випорожнень, характерних для виразкового коліту (ВК), що оцінюються за допомогою критерію ознак та симптомів наслідків лікування, повідомлених пацієнтом з виразковим колітом (Ulcerative Colitis Patient-Reported Outcome Signs and Symptoms, UC-PRO/SS); - оцінка зміни від тижня 10 до тижня 62 з боку абдомінальних симптомів ВК, що оцінюються за допомогою критерію UC-PRO/SS; - оцінка зміни від тижня 10 до тижня 62 з боку повідомленої пацієнтом якості життя, обумовленої станом здоров’я (quality of life, QOL), що оцінюється за допомогою опитувальника щодо запального захворювання кишечника (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, IBDQ). Цілі безпечності : Оцінка загального рівня безпечності та переносимості етролізумабу за період часу тривалістю 62 тижні Оцінка частоти і тяжкості побічних явищ, пов’язаних з інфекціями Оцінка частоти злоякісних новоутворень Оцінка частоти та тяжкості реакцій гіперчутливості Оцінка частоти появи та клінічної значущості антитіл до лікарського препарату (АЛП) Фармакокінетичні цілі : Оцінка концентрації етролізумабу в сироватці на момент оцінки первинної кінцевої точки (тиждень 62), а також концентрації перед введенням препарату у рівноважному стані впродовж періоду підтримуючого лікування Оцінка міжіндивідуальної мінливості та потенційного впливу коваріати на експозицію етролізумабу в сироватці Пошукові фармакодинамічні та діагностичні цілі : Оцінка взаємозв’язку між біомаркерами слизової оболонки товстого кишечника та/або периферичної крові на вихідному рівні та відповіддю на досліджуваний препарат, включаючи, серед іншого, a інтегрин Е Оцінка рівнів біомаркерів в тканині товстої кишки та/або периферичній крові під час періоду лікування, включаючи, серед іншого, a інтегрин Е Оцінка ФД впливу на біомаркери тканини товстої кишки та/або периферичної крові після застосування досліджуваного препарату або плацебо.
Основні критерії включення
Мати змогу і бажання надати письмову інформовану згоду Вік 18-80 років включно Мати діагноз ВК, встановлений не менш ніж за 6 місяців до дня 1 за наявності клінічного та ендоскопічного підтвердження. Цей діагноз повинен бути підтверджений даними патогістологічного дослідження, проведеного в будь-який час до моменту скринінгу, і задокументованими в звіті про патогістологічне дослідження (примітка: якщо в наявності немає попереднього звіту, патогістологічне дослідження може бути проведене під час скринінгу). Мати активний виразковий коліт середнього або важкого ступеня, що визначається як бал 6-12 за шкалою MCS, з балом ³ 2 за підшкалою ендоскопії, балом ³ 1 за підшкалою ректальної кровотечі та балом ³ 1 за підшкалою частоти дефекації в межах 14 днів до дня 1 Мати ознаки поширення ВК щонайменше на 20 см від анального отвору, що визначається за результатами ендоскопії (гнучка сигмоїдоскопія чи колоноскопія) на вихідному рівні, проведеної від 4 до 10 днів до дня 1 Раніше не отримувати лікування анти-ФНП препаратами Пацієнти в минулому повинні були мати недостатню відповідь, втрату відповіді або непереносимість попередньої імуносупресивної та/або кортикостероїдної терапії. Недостатня відповідь, втрата відповіді або непереносимість попередньої імуносупресивної терапії визначається за однією або декількома з наступних ознак: Постійні ознаки та симптоми активного захворювання, незважаючи на щонайменше 12-тижневий режим перорального застосування АЗА ( ³ 1,5 мг/кг) або 6-МП ( ³ 0,75 мг/кг) та/або МТК ( ³ 15 мг/тиждень) протягом попередніх 5 років Наявність в анамнезі непереносимості АЗА, 6-МП чи МТК (включаючи, серед іншого, нудоту/блювання, біль у животі, панкреатит, відхилення від норми ФПП, лімфопенію, генетичну мутацію ТРМТ, інфекцію) протягом попередніх 5 років Недостатня відповідь, втрата відповіді або непереносимість попередньої терапії кортикостероїдами визначається за однією або декількома з наступних ознак: Стійкість до стероїдів: стійкі симптоми активного перебігу хвороби, незважаючи на лікування хоча б одним 4-тижневим курсом індукції, що включав преднізон (пероральний) у дозі ³ 30 мг на добу протягом щонайменше 2 тижнів або внутрішньовенно протягом щонайменше 1 тижня в межах попередніх 5 років Залежність від стероїдів: дві невдалі спроби зменшити дозу стероїдів нижче дози, еквівалентної 10 мг преднізону (перорального) щоденно Непереносимість стероїдів: наявність в анамнезі непереносимості кортикостероїдів (включаючи, серед іншого, синдром Кушинга, остеопенію/остеопороз, гіперглікемію, безсоння, інфекцію) протягом попередніх 5 років Препарати будь-якої триваючої терапії ВК повинні застосуватися в стабільних дозах: Пацієнт може отримувати пероральні сполуки 5-АСК за умови стабільності дози протягом ³ 4 тижнів безпосередньо перед днем 1 Пацієнт може отримувати пероральну кортикостероїдну терапію (преднізон в стабільній дозі £ 30 мг/добу або еквівалентний стероїд) за умови стабільності дози протягом ³ 4 тижнів безпосередньо перед днем 1 або протягом 2 тижнів безпосередньо перед днем 1, якщо доза кортикостероїдів поступово зменшується Пацієнт може отримувати терапію ММС будесоніду в стабільній дозі до 9 мг/добу протягом ³ 4 тижнів перед днем 1 Пацієнт може отримувати пробіотики (наприклад, Culturelle, Saccharomyces boulardii) за умови стабільності дози протягом ³ 2 тижнів безпосередньо перед днем 1 Пацієнт може отримувати АЗА, 6-МП або МТК за умови стабільності дози протягом ³ 8 тижнів безпосередньо перед днем 1 Для жінок, які не перебувають у постменопаузальному періоді (принаймні 12 місяців аменореї, яка не була викликана лікуванням) і не є стерильними внаслідок хірургічного втручання (наприклад, видалення яєчників і/або матки): згода на утримання від статевих відносин або використання високоефективних методів контрацепції протягом періоду лікування та протягом принаймні 24 тижнів після отримання останньої дози досліджуваного препарату. Утримання від статевих відносин є прийнятним тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання від статевих відносин (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляційний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Для чоловіків: згода на утримання від статевих відносин або згода на використання презервативу протягом періоду лікування і принаймні 24 тижнів після отримання останньої дози досліджуваного препарату Утримання від статевих відносин є прийнятним тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання від статевих відносин (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляційний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Пацієнт мав пройти колоноскопію протягом останнього року чи має бути готовим пройти колоноскопію замість гнучкої ректороманоскопії під час скринінгу. Така колоноскопія повинна: Підтвердити поширення захворювання (що визначається як 1) лівобічний коліт [аж до селезінкового кута], 2) обширний коліт [виходить за межі селезінкового кута, але не уражає всю товсту кишку] та 3) панколіт; див. протокол) Включати видалення будь-яких аденоматозних поліпів Документально зафіксувати наочне підтвердження дисплазії в усіх пацієнтів з лівобічним колітом тривалістю > 12 років та тотального/обширного коліту тривалістю > 8 років
Основні критерії невключення
Критерії виключення через запальну хворобу кишечника Обширна резекція товстої кишки, субтотальна або тотальна колектомія в минулому, чи заплановане хірургічне втручання з приводу ВК Ілеостомія чи колостомія, що проводилась в минулому чи має проводитись на даний час Діагноз недиференційованого коліту Підозра на ішемічний коліт, радіаційний коліт, або мікроскопічний коліт Діагноз токсичного мегаколону протягом 12 місяців після першого скринінгового візиту Будь-який діагноз хвороби Крона Фістула або абсцес черевної порожнини в минулому чи наявна(-ий) на даний час Ознаки дисплазії слизової оболонки товстої кишки в анамнезі або наявні на даний час Пацієнти з будь-якою стриктурою (стенозом) товстої кишки Пацієнти з ознаками наявності аденоматозних поліпів товстої кишки, які не було видалено, в анамнезі або на даний час Критерії виключення через попередню або супутню терапію Будь-яка попередня терапія етролізумабом або іншими анти-інтегриновими препаратами (включаючи наталізумаб, ведолізумаб та ефалізумаб) Будь-яке попереднє лікування ритуксимабом Застосування внутрішньовенних (в/в) стероїдів в межах 30 днів до скринінгу, за виключенням випадків одноразового введення в/в стероїду Застосування препаратів, які руйнують B- та T-клітини (наприклад, алемтузумаб або візілізумаб), протягом 12 місяців до дня 1 Застосування циклоспорину, такролімусу, сіролімусу або мікофенолату мофетілу (ММФ) в межах 4 тижнів до дня 1 Хронічне застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НСПП) (примітка: допускається епізодичне використання НСПП, ацетамінофену [наприклад, при головних болях, артриті, міалгіях або менструальних спазмах] та аспірину в дозі до 325 мг щоденно). Пацієнти, які на даний час використовують антикоагулянти, включаючи, серед іншого, варфарин, гепарин, еноксапарин, дабігатран, апіксабан, рівароксабан. (Зверніть увагу, що допускається прийом антитромбоцитарних препаратів, таких як аспірин до 325 мг щоденно або клопідогрель.) Пацієнти, які отримували терапію кортикостероїдами у формі клізми/супозиторіїв та/або препаратами 5-АСК для місцевого (ректального) застосування впродовж 2 тижнів до дня 1 Аферез (наприклад, за допомогою пристрою Adacolumn) впродовж 2 тижнів до дня 1 Пацієнти, які отримували будь-який досліджуваний препарат, включаючи досліджувані вакцини, в межах 12 тижнів до дня 1 дослідження або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату, в залежності від того, що довше Помірні або тяжкі алергічні або анафілактичні/анафілактоїдні реакції на химерні, людські або гуманізовані антитіла, гібридні або мишачі білки, або підвищена чутливість до етролізумабу (активної лікарської речовини) чи будь-якої з допоміжних речовин (L-гістидину, L-аргініну, бурштинової кислоти, полісорбату 20) в анамнезі Пацієнти, яким проводиться зондове харчування, харчування полімерними або мономерними сумішами або парентеральне харчування/живлення, які не припинили цих методів лікування за ³ 3 тижнів до дня 1 Критерії виключення через загальну безпечність Вагітні жінки або жінки, що годують груддю Нездатність отримати доступ до периферійних вен Госпіталізація (за виключенням певних причин) в межах 4 тижнів до скринінгу та впродовж скринінгу Нездатність дотримуватися вимог протоколу дослідження, на думку дослідника Значиме неконтрольоване супутнє захворювання, таке як серцеві (наприклад, серцева недостатність середнього або важкого ступеня III/IV класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації [New York Heart Association, NYHA]), легеневі, ниркові, печінкові, ендокринні або шлунково-кишкові розлади (за виключенням ВК) Неврологічні розлади або захворювання, які можуть вплинути на моніторинг ПМЛ Демієлінізуюче захворювання в анамнезі Клінічно значущі аномалії при скринінговому неврологічному обстеженні (перелік об’єктивних проявів ПМЛ) Клінічно значущі аномалії при скринінгу (перелік суб’єктивних проявів ПМЛ) Зловживання алкоголем, наркотиками або хімічними речовинами в минулому за £ 6 місяців до скринінгу Інші захворювання, крім ВК, які можуть потребувати терапії преднізоном (або еквівалентом) в дозі > 10 мг/добу під час ходу дослідження Ракові захворювання в анамнезі, включаючи злоякісні новоутвори системи крові, солідні пухлини та карциноми in situ в межах 5 років до проведення скринінгу з наступними застереженнями: Неважка форма базальноклітинної або плоскоклітинної карциноми шкіри, яку було висічено та яка вважається вилікуваною, не входить в критерії виключення. Наявність в анамнезі хронічної мієлоїдної лейкемії, волосистоклітинної лейкемії, меланоми, нирково-клітинної карциноми або саркоми Капоші є критерієм виключення незалежно від тривалості часу до скринінгу. Наявність в анамнезі мазка з шийки матки, що вказує на присутність аденокарциноми in situ (adenocarcinoma in situ, AIS), високозлоякісного плоскоклітинного внутрішньоепітеліального вогнища ураження (high-grade squamous intraepithelial lesions, HSIL) або інтраепітеліальної цервікальної неоплазії (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) > 1 ступеня за цервікальним мазком Папаніколау незалежно від тривалості часу до скринінгу. Критерії виключення через ризик інфекції Вроджений або набутий імунодефіцит Позитивний результат тесту ELISA на ВІЛ, підтверджений вестерн-блотингом Позитивний результат аналізу на антитіла до гепатиту С, за тим винятком, коли пацієнт надає дані про неможливість визначення РНК вірусу гепатиту С > протягом 6 місяців після успішного завершення курсу противірусного лікування гепатиту С Пацієнти повинні пройти скринінг на вірус гепатиту В (ВГВ). Він включає визначення HBsAg (поверхневий антиген ВГВ), загальної кількості анти-HBc (загальна кількість антитіл до ядерного антигену ВГВ) та ДНК ВГВ (пацієнти з негативними результатами цих аналізів відповідають критеріям участі в цьому дослідженні): Пацієнти, в яких результат аналізу на поверхневий антиген (HBsAg+) є позитивним, + не відповідають критеріям участі в цьому дослідженні незалежно від результатів інших аналізів на гепатит В. Пацієнти, в яких позитивним є тільки результат визначення антитіл до ядерного антигену (анти-HBc + ), повинні пройти подальше обстеження на ДНК вірусу гепатиту В (аналіз на ДНК ВГВ). У разі отримання позитивного результату аналізу на ДНК ВГВ пацієнт не відповідає критеріям участі в цьому дослідженні. У разі неможливості проведення аналізу на ДНК ВГВ пацієнт не відповідає критеріям участі в цьому дослідженні. У разі отримання негативного результату аналізу на ДНК ВГВ пацієнт відповідає критеріям участі в цьому дослідженні). Такі пацієнти впродовж дослідження проходитимуть періодичний контроль на наявність ДНК ВГВ. Доказ наявності Clostridium difficile або її лікування (оцінюється за допомогою визначення токсину C. difficile) в межах 60 днів до дня 1 чи інших кишкових патогенів (оцінюється за допомогою посіву калу, а також визначення яєць та паразитів) в межах 30 днів до дня 1 Ознаки наявності або лікування клінічно значущої (на думку дослідника) форми коліту, викликаного цитомегаловірусом (ЦМВ), в межах 30 днів до дня 1. Лабораторне підтвердження ЦМВ у зразку, отриманому при біопсії товстої кишки, під час скринінгової оцінки вимагається тільки у випадку, якщо клінічна настороженість є високою та для визначення потреби у лікуванні ЦМВ Активний або латентний пролікований туберкульоз (ТБ) в анамнезі, незалежно від анамнезу лікування (див. протокол) Пацієнти з наявністю в анамнезі активного або латентного ТБ (на основі позитивного результату скринінгового тесту: або шкірної проби з сухим очищеним туберкуліном [purified protein derivative, PPD] або тесту QuantiFERON â TB Gold, див. нижче) не відповідають критеріям участі в цьому дослідженні. Пацієнти, рентгенографія грудної клітки яких (у передньо-задній [ПЗ] та боковій проекціях), проведена в межах 3 місяців до дня 1, викликає підозри на туберкульоз легенів, не відповідають критеріям для участі в цьому дослідженні. Рецидиви опортуністичних інфекцій та/або важких дисемінованих вірусних інфекцій в анамнезі Будь-які важкі опортуністичні інфекції в межах останніх 6 місяців Будь-які наявні в даний час чи нещодавно ознаки або симптоми (в межах 4 тижнів до скринінгу та під час скринінгу) інфекції за винятком наступних: Легкі інфекції (наприклад, звичайна простуда) які, на думку дослідника, повністю минули до дня 1 Грибкові інфекції нігтьового ложа Кандидоз ротової порожнини або вагіни, який минув до дня 1 за допомогою лікування або без нього Будь-який значний епізод інфекції, який вимагав госпіталізації або лікування в/в антибіотиками в межах 8 тижнів до скринінгу або застосування пероральних антибіотиків в межах 4 тижнів до скринінгу Пацієнт, який отримав живу ослаблену вакцину в межах 4 тижнів до дня 1 Пересадка органів в минулому Критерії виключення через відхилення результатів лабораторних аналізів (під час скринінгу) Креатинін сироватки складає > 2 разів від верхньої межі норми (ВМН) АЛТ або АСТ > 3 ´ ВМН або лужна фосфатаза > 3 ´ ВМН, або загальний білірубін > 2,5 ´ ВМН (некон’югована гіпербілірубінемія через відомий синдромом Жильбера не є критерієм виключення) Кількість тромбоцитів 100 000/ m л Гемоглобін 8 г/дл Абсолютна кількість нейтрофілів 1500/ m л Абсолютна кількість лімфоцитів 500/ m л
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки 3 місяці
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 6 місяців
Дата початку КВ в Україні
17.11.2015
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальна установа "Одеська обласна клінічна лікарня", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Левченко О.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Станіславчук М.А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «АДОНІС плюс», м. Київ. Відповідальний дослідник - Гиріна О.М. Статус - Вилучено/закрите після ініціації
4. Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» , м. Київ. Відповідальний дослідник - Прокопчук С.М. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
5. Комунальний заклад «Ужгородська центральна районна лікарня», м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Чопей І.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Глушко Л.В.
7. Івано-Франківська центральна міська клiнiчна лікарня, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Нейко В.Є Статус - Вилучено/закрите після ініціації
8. Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського, м. Полтава. Відповідальний дослідник - Ждан В.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
9. Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Глушко Л.В.
10. Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Рішко Я.Ф. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
11. Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня", м. Суми. Відповідальний дослідник - Приступа Л.Н. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
12. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна лікарня №2", м. Київ. Відповідальний дослідник - Логданіді Т.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
13. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня", м. Львів. Відповідальний дослідник - Зборівський Я.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
19.06.2015 Запланована - 45; 09.11.2017 Запланована - 55; 08.06.2018 Запланована - 67; 17.01.2019 Запланована - 77
Кількість досліджуваних в світі
19.06.2015 Запланована - 350
Засідання
НЕР - 30.07.2015
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 505 від 12.08.2015