Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази III для оцінки ефективності та безпечності препарату етролізумаб в якості індукції і підтримуючого лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до тяжкого ступеня важкості
Код КВ
GA29144
Представник
 
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК'ЮВІА РДС Україна»
Спонсор
«Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД», Швейцарія (F. HOFFMANN-LAROCHELTD, Switzerland)
Профіль випробування
Гастроентерологія
Фази
ІІІ
Препарати
Етролізумаб (Etrolizumab), Препарат, що досліджується; Етролізумаб (Etrolizumab), Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
хвороба Крона
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Фаза індукції Оцінка ефективності режимів дозування етролізумабу в порівнянні з плацебо стосовно досягнення ремісії за CDAI, що визначається за балом CDAI 150 у кінці фази індукції (Тиждень 14) Фаза підтримуючого лікування Оцінка ефективності етролізумабу в порівнянні з плацебо стосовно підтримання ремісії за CDAI за відсутності лікування кортикостероїдами протягом 1 року (52 тижні) у пацієнтів, які досягли ремісії за CDAI у кінці фази індукції (Тижні 10 і 14) Вторинні цілі: Фаза індукції Оцінка ефективності режимів дозування етролізумабу в порівнянні з плацебо стосовно досягнення ендоскопічного покращення на Тижні 14, яке визначається як 50% зменшення балу SES-CD у порівнянні з вихідним рівнем Оцінка ефективності режимів дозування етролізумабу в порівнянні з плацебо стосовно досягнення ремісії за CDAI-100, що визначається як зменшення балу CDAI на Тижні 14 щонайменше на 100 пунктів у порівнянні з вихідним рівнем Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно досягнення стабільної ремісії за CDAI на Тижнях 10 і 14 Оцінка зміни якості життя пацієнта, обумовленої станом здоров’я (HRQOL), на Тижні 14 порівняно з вихідним рівнем, яка визначається за Запитальником щодо запального захворювання кишечника (IBDQ) Оцінка зменшення ознак та симптомів хвороби Крона (ХК) при різних режимах дозування етролізумабу у порівнянні з плацебо на Тижні 14, що визначається за показником ознак та симптомів наслідків лікування, повідомлених пацієнтом з ХК (CD-PRO/SS) Фаза підтримуючого лікування Оцінка ефективності режимів дозування етролізумабу в порівнянні з плацебо стосовно досягнення ендоскопічного покращення на Тижні 66 (відносно ендоскопічної бальної оцінки на Тижні 0) у пацієнтів, як досягли відповіді за критерієм CDAI-70 (що визначається як зменшення балу CDAI щонайменше на 70 пунктів у порівнянні з вихідним рівнем) на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно підтримання ремісії за CDAI на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли її на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно досягнення ремісії за CDAI на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно досягнення відповіді за критерієм CDAI-100 на Тижні 66 (у порівнянні з балом CDAI на Тижні 0) у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно досягнення тривалої ремісії за CDAI протягом 1 року підтримуючого лікування (тобто, ремісії за CDAI під час 6 або 8 визначення CDAI під час фази підтримуючого лікування на Тижнях 24, 28, 32, 44, 56, 66, 70 та 74) у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно підтримки ремісії CDAI без лікування кортикостероїдами протягом 24 тижнів на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно підтримки ремісії CDAI без лікування кортикостероїдами протягом 24 тижнів на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли ремісії CDAI на Тижнях 10 і 14 Оцінка зміни HRQOL на Тижні 74 у порівнянні з Тижнем 14 за показником IBDQ у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно підтримки ендоскопічного покращення на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли ендоскопічного покращення та відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка ефективності етролізумабу порівняно з плацебо стосовно досягнення зникнення запалення слизової оболонки (тобто, бал SES-CD дорівнює 0) на Тижні 66 у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14 Оцінка зміни ознак та симптомів ХК на Тижні 66 у порівнянні з плацебо на Тижні 14 за показником CD-PRO/SS у пацієнтів, які досягли відповіді за критерієм CDAI-70 на Тижні 14
Основні критерії включення
Готовність і здатність надати письмову інформовану згоду 18-80 років на час надання згоди Для жінок, які не перебувають у постменопаузному періоді (принаймні 12 місяців аменореї, яка небула викликана лікуванням) і не є стерильними внаслідок хірургічного втручання (видалення яєчників та/або матки): згода на утримання від статевих відносин або використання високоефективних методів контрацепції (наприклад, комбіновані пероральні контрацептиви або контрацептивний пластир, бар’єрний метод [презервативи] зі сперміцидом, внутрішньоматкова спіраль, імплантовані контрацептиви, ін’єкційні контрацептиви [пролонгованого вивільнення], гормональне вагінальне кільце, стерилізація або хірургічна перев’язка маткових труб протягом участі в дослідженні [тобто протягом періоду лікування та щонайменше 24 тижнів після останньої дози досліджуваного препарату]) Утримання прийнятно тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний стиль життя пацієнта. Періодичне утримання від статевих відносин (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляційний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції.Для чоловіків: згода на утримання від статевих відносин або використання презервативу протягом періоду лікування і принаймні 24 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату. Утримання прийнятно тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний стиль життя пацієнта. Періодичне утримання від статевих відносин (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляційний методи для партнера) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Діагноз ХК, заснований на клінічних та ендоскопічних даних і встановлений за 3 місяці до скринінгового візиту Середня та виражена активність захворювання, визначена під час фази скринінгу за такими критеріями: Клінічні ознаки та симптоми, виражені балом CDAI від 220 до 480, розрахованим за 7 днів до рандомізації, І Бал PRO2 14, розрахований за 7 днів до рандомізації (застосовно тільки до опорної когорти 3) І Наявність активного запалення, що визначається за балом SES-CD 7 або 4 у випадках ізольованого ілеїту або пост-ілеоцекальної резекції, визначеним при ілеоколоноскопії при скринінгу за допомогою центральної служби розшифровки Ураження клубової кишки і/або ободової кишки, що охоплює щонайменше чотири сегменти товстої кишки, прохідні за допомогою педіатричного ендоскопа, або три сегменти (ободової і/або клубової кишки) у пацієнтів, яким було проведено резекцію кишечника в рамках лікування ХК Виконана оглядова колоноскопія за 12 місяців до скринінгу, якщо захворювання товстої кишки триває 10 років або за 5 років до скринінгу, якщо у пацієнта є будь-які фактори ризику раку кишечника (колоноскопію можна проводити під час скринінгу) Непереносимість, несприйнятливість лікування або відсутність відповіді на лікування (згідно визначень нижче) до щонайменше одного з наступних способів лікування протягом 5 років до скринінгу: Терапія кортикостероїдами Несприйнятливість лікування: Постійні стійкі ознаки або симптоми активної форми захворювання, незважаючи на щонайменше один 4-тижневий період індукції, включно з дозуванням, еквівалентним преднізону 30 мг/добу перорально протягом 2 тижнів або в/в протягом 1 тижня Непереносимість лікування імуносупресорами Синдром Кушинга, остеопенія/остеопороз, гіперглікемія, безсоння, інфекції тощо в анамнезі Терапія імуносупресорами Несприйнятливість лікування: Постійні стійкі ознаки або симптоми активної форми захворювання, незважаючи на щонайменше 12-тижневий режим перорального застосування AЗA ( 1,5 мг/кг) або 6-МП ( 0,75 мг/кг) та/або MTК (15 мг/тиждень) Непереносимість 6-MП, AЗA, або MTК: Непереносимість до 1 з перелічених вище препаратів (включаючи, але не обмежуючись: інфекції, нудота/блювання, біль у животі, панкреатит, порушення біохімічних показників функції печінки, лімфопенія, генетичний поліморфізм тіопуринметилтрансферази) Терапія інгібіторами ФНП: Недостатня первинна реакція на лікування: Відсутність реакції (збереження стійких ознак/симптомів ХК після 2 індукційних доз інфліксімабу [5 мг/кг], адалімумабу [160 мг/80 мг or 80 мг/40 мг] або цертолзумабу Недостатня вторинна реакція на лікування: Наявність початкової відповіді на індукційну терапію інфліксімабом (5 мг/кг), адалімумабом (40 мг) або цертолізумабом пегол (400 мг), проте поява ознак/симптомів рецидиву ХК у періоді підтримуючого лікування Непереносимість: Серйозна реакція у місці ін’єкції, застійна серцева недостатність, розвиток інфекцій та інші захворювання, що виключають продовження лікування інгібіторами ФНП у будь-який час
Основні критерії невключення
Субтотальна колектомія з ілеоректальним анастомозом або тотальна колектомія Синдром короткого кишечника Ілеостомія або колостомія в анамнезі Фістульна форма захворювання та/або ознаки фіксованого стенозу або стенозу тонкого кишечника з розширенням престенотичного фрагмента, що перешкоджає адекватному ендоскопічному обстеженню кишечника Діагноз виразкового або недиференційованого коліту Підозра на ішемічний коліт, радіаційний коліт, або мікроскопічний коліт Ознаки черевного або перианального абсцесу Під час дослідження очікується проведення хірургічного втручання для лікування ускладнень, пов’язаних з ХК Пацієнти з аденоматозними поліпами товстої кишки, які не було видалено, в минулому або наразі Пов’язана із захворюванням дисплазія слизової оболонки товстої кишки в минулому або наразі Критерії виключення через попередню або супутню терапію Пацієнт отримував будь-яке з наступних видів лікування ХК протягом 12 тижнів до рандомізації: Адалімумаб Цертолізумаб пегол інфліксімаб Попередня терапія етролізумабом або іншими анти-інтегриновими препаратами (включаючи ведолізумаб, наталізумаб та ефалізумаб) Попереднє лікування препаратами, дія яких спрямована на зниження кількості Tабо Bлімфоцитів (наприклад, ритуксимаб, алемтузумаб або візилізумаб) протягом 12 місяців до проведення рандомізації Проведення будь-якої досліджуваної терапії, включаючи досліджувані вакцини, протягом 12 тижнів до проведення рандомізації або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату, в залежності від того, що довше Помірні або тяжкі алергічні або анафілактичні/анафілактоїдні реакції на химерні, людські або гуманізовані антитіла, гібридні або мишачі білки, або підвищена чутливість до етролізумабу (активної лікарської речовини) чи будь-якої з допоміжних речовин (L-гістидину, L-аргініну, бурштинової кислоти, полісорбату 20) в анамнезі Пацієнти, які отримували кортикостероїдну терапію у формі клізми/супозиторіїв та/або місцевого (ректального) застосування препаратів 5-аміносаліцилату (5-АСК) за 2 тижні до проведення рандомізації Пацієнти, які отримувати харчування через зонд, харчувалися за спеціальною дієтою і/або парентерально як спосіб лікування ХК, і не припинили харчуватися у такий спосіб за 3 тижні до проведення рандомізації Пацієнти, яких під час дослідження, згідно з очікуваннями, повинні будуть отримувати харчування через зонд, харчуватися за спеціальною дієтою і/або парентерально як спосіб лікування ХК Пацієнт отримав будь-яку живу або ослаблену вакцину протягом 4-х тижнів до проведення рандомізації Використання в/в стероїдів під час скринінгу, за винятком однієї в/в дози стероїдів у відділенні невідкладної допомоги Прийом циклоспорину, такролімусу, сіролімусу або мікофенолату мофетілу протягом 4-х тижнів до проведення рандомізації Регулярне використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Допускається профілактичне застосування аспірину до 325 мг/добу та епізодичне використання НПЗП при головному болю, артриті, міалгії та менструальних спазмах. Пацієнти, які приймають пероральні кортикостероїди, не можуть брати участі в дослідженні, за виключенням прийому преднізону у стабільних дозах 20 мг/добу або аналогу протягом 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Пацієнти, які отримують поточну терапію 5-АСК перорально чи ректально, не можуть брати участі в дослідженні у випадку нестабільності дози протягом 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Пацієнти, які отримують поточну терапію пробіотиками (наприклад, Culturelle, Saccharomyces boulardii) або інші безрецептурні добавки (наприклад, N-ацетилглюкозамін, куркумін), не можуть брати участі в дослідженні у випадку нестабільності дози протягом 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Пацієнти, які отримують поточну терапію імуносупресорами (наприклад, 6-МП, AЗA, або MTК), не можуть брати участі в дослідженні у випадку нестабільності дози протягом 8 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Пацієнти, які отримують поточну терапію антибіотиками проти ХК, не можуть брати участі в дослідженні у випадку нестабільності дози протягом 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Пацієнти можуть продовжувати поточне лікування препаратами проти діареї (наприклад, лоперамід або дифеноксилат з атропіном), бажано у стабільних дозах, протягом 2 тижнів перед Днем 1. Якщо пацієнт та/або лікуючий лікар вирішать змінити дозу або тактику лікування препаратами проти діареї в будь-який час протягом скринінгу, пацієнт все одно матиме право на участь в дослідженні. Критерії виключення через інфекційний ризик Вроджений або набутий імунодефіцит Позитивний результат тесту ELISA на ВІЛ, підтверджений вестерн-блотингом Позитивний результат аналізу на антитіла до гепатиту С, за тим винятком, коли пацієнт надає дані про невиявність РНК вірусу гепатиту С протягом 6-ти місяців після успішного завершення курсу противірусного лікування гепатиту С Під час обстеження на наявність гепатиту B (яке складається з тестування на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту [HBsAg], ядерного антитіла гепатиту B [HBcAb] та, у разі необхідності, ДНК вірусу гепатиту B [HBV]), пацієнти з позитивним результатом тесту на HBsAg будуть виключені з дослідження. Пацієнти з позитивним результатом тесту на HBcAb, проте негативним результатом тесту на HBsAg для участі в дослідженні повинні мати негативний контрольний тест на ДНК вірусу гепатиту B та проходити періодичний моніторинг на ДНК вірусу гепатиту B протягом дослідження. Позитивні результати аналізу калу на наявність паразитів та їхніх яєць або позитивні результати посіву калу на патогени під час скринінгу Ознаки інфікування бактеріями Clostridium difficile або іншим кишковим патогеном та/або відповідне лікування; лікування інфекції C. difficile протягом 8 тижнів до візиту вихідного рівняАктивний або латентний туберкульоз, підтверджений одним з наступних проб під час скринінгу: Позитивна шкірна проба з сухим очищеним туберкуліном (PPD) або, Позитивний результат проби QuantiFERONTB Gold Пацієнтам з документованою вакцинацією БЦЖ для відповідності критеріям участі в дослідженні необхідно мати негативний результат проби QuantiFERON та негативний результат рентгенографії органів грудної клітини (див. нижче). Підозра активного туберкульозу на рентгенограмі органів грудної клітини (рентген у задньопередній та латеральній проекціях) протягом 3 місяців до рандомізації (День 1 дозування) Рецидиви опортуністичних інфекцій та/або важких чи дисемінованих вірусних інфекцій в анамнезі Будь-яка серйозна опортуністична інфекція протягом 6 місяців до проведення скринінгу Будь-які поточні або недавні ознаки чи симптоми (протягом 8 тижнів до проведення скринінгу) інфекції, за винятком наступного: Незначні інфекції (наприклад, застуда), які, на думку дослідника, повністю зникли до проведення рандомізації Грибкові інфекції нігтьового ложа Ротовий або вагінальний кандидоз, який зник внаслідок або без терапії до проведення рандомізації Будь-який значний епізод інфекції, який вимагав госпіталізації або в/в лікування антибіотиками протягом 8 тижнів до проведення скринінгу або перорального застосування антибіотиків протягом 4 тижнів до проведення скринінгу Критерії виключення через загальну безпеку Вагітні жінки або жінки, що годують груддю Нездатність отримати доступ до периферійних вен Госпіталізація (за винятком запланованої) за 8 тижнів до рандомізації Нездатність дотримуватися вимог протоколу дослідження, на думку дослідника Значне неконтрольоване супутнє захворювання, наприклад, розлади серця (помірна або важка серцева недостатність класу III/IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця [NYHA, New York Heart Association]), легенів, нирок, печінки, ендокринної системи або шлунково-кишкового тракту (інші, окрім ХК) Неврологічні розлади або захворювання, які можуть вплинути на моніторинг ПМЛ Клінічно значущі відхилення під час скринінгового неврологічного огляду Демієлінізуюче захворювання в анамнезі Тяжкі неврологічні захворювання, зокрема інсульт, розсіяний склероз, пухлини головного мозку, нейродегенеративні захворювання або погано контрольована епілепсія Зловживання алкоголем, наркотиками або хімічними речовинами в минулому за 6 місяців до проведення скринінгу Інші захворювання, крім ХК, які можуть потребувати терапії преднізоном (або еквівалент) 20 мг/добу або аналогом під час ходу дослідження Ракові захворювання в анамнезі, включаючи гематологічні злоякісні утворення, солідні пухлини та карциноми in situ протягом 5 років до проведення скринінгу Неважка форма базаліоми або плоскоклітинної карциноми шкіри, яку було вирізано та яка вважається вилікуваною, не входить в критерії виключення. Наявність в анамнезі хронічної мієлогенної лейкемії, волосистоклітинної лейкемії, меланоми, нирково-клітинного раку або саркоми Капоші виключають можливість участі в дослідженні, незалежно від того, коли були наявні такі захворювання до скринінгу. Наявність в анамнезі аналізу мазка шийки матки, що вказує на наявність аденокарциноми in situ (AIS), високого ризику плоскоклітинного інтраепітеліального ураження (HSIL) або цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (CIN) ступеню 1. Трансплантація органів або клітинна трансплантація в анамнезі Пацієнти, для яких магнітно-резонансна томографія (МРТ) вважається небезпечною внаслідок присутності металу в організмі, що може становити небезпеку під час будь-якого потенційного сканування Критерії виключення через відхилення результатів лабораторних аналізів (під час скринінгу) Креатинін в сироватці у 2 рази вищий верхньої межі норми (ВМН) Порушення функції печінки, визначене за одним з наступних показників: Сироваткові трансамінази 3 ВМН Лужна фосфатаза 3 ВМН Загальний білірубін 2,5 ВМН (за винятком успадкованих порушень, таких як синдром Жильбера) Кількість тромбоцитів 100 000/л Рівень гемоглобіну 8 г/дл Абсолютна кількість нейтрофілів 1500/л Абсолютна кількість лімфоцитів 500/л
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 2 місяці
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 3 місяці
Дата початку КВ в Україні
26.10.2015
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Обласна комунальна установа "Чернівецька обласна клінічна лікарня", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Федів О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України", Харків. Відповідальний дослідник - Фадєєнко Г.Д. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Обласна комунальна установа "Чернівецька обласна клінічна лікарня", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Полянський І.Ю. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
4. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №13", м. Харків. Відповідальний дослідник - Резнікова В.Д. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Станіславчук М.А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасервіс", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Олійник О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
7. Київська міська клінічна лікарня № 18, м. Київ. Відповідальний дослідник - Білянський Л.С. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Комунальна установа «Міська лікарня №1», м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Нешта В.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
9. Медичний Клінічний Дослідницький Центр Медичного Центру ТОВ "Хелс Клінік", м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Головченко О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
10. Одеська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Одеса. Відповідальний дослідник - Величко В.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
11. Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» , м. Київ. Відповідальний дослідник - Прокопчук С.М. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
12. Комунальна установа "Запорізька міська багатопрофільна лікарня №9", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Милиця К.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
13. Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» , м. Київ. Відповідальний дослідник - Прокопчук С.М.
14. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня", м. Львів. Відповідальний дослідник - Зборівський Я.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
15. Комунальний Заклад Київської Обласної ради «Київська обласна лікарня №2», м. Київ. Відповідальний дослідник - Логданіді Т.І.
16. Комунальне некомерційне підприємство "Харківська міська клінічна лікарня №2 імені О.О. Шалімова" Харківської міської ради, м. Харків. Відповідальний дослідник - Даценко О.Б.
17. Приватне мале підприємство, медичний центр "Пульс", м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Кізлова Н.М.
18. Медичний центр "Ок!Клінік+" товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут клінічних досліджень", м. Київ. Відповідальний дослідник - Маркевич І.Л.
19. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", м. Харків. Відповідальний дослідник - Зінченко М.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
20. Комунальна установа "Міська лікарня №1", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Токаренко О.О.
Кількість досліджуваних в Україні
08.04.2015 Запланована - 25; 15.03.2016 Запланована - 50; 01.12.2017 Запланована - 100
Кількість досліджуваних в світі
08.04.2015 Запланована - 1250
Засідання
НЕР - 30.04.2015
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 300 від 22.05.2015