Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне-сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (індукції ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з препаратом адалімумаб та плацебо у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини (фнп)
Код КВ
GA28948
Представник
 
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією “АЙК’ЮВІА РДС Україна”
Спонсор
«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» (F. Hoffmann-La Roche Ltd), Швейцарія
Профіль випробування
Гастроентерологія
Фази
ІІІ
Препарати
Етролізумаб (Etrolizumab), Препарат, що досліджується; Хуміра (Адалімумаб) , Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
виразковий коліт
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінка ефективності етролізумабу (105 мг підшкірно [п/ш] кожні 4 тижні [К4Т]) у порівнянні з плацебо для індукції ремісії у пацієнтів, які не приймали фактор некрозу пухлини (ФНП) – (тобто, не підпадали під дію інгібітора фактора некрозу пухлини), та у яких виразковий коліт (ВК) за визначенням оцінки шкали клініки Мейо (MCS, Mayo Clinic Score) на тижні 10 Вторинні цілі: Оцінка ефективності етролізумабу у порівнянні із адалімумабом для індукції ремісії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для індукції клінічної ремісії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для клінічної відповіді на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу щодо покращення стану слизової оболонки при ендоскопії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для ендоскопічної ремісії на тижні 10 Оцінка впливу етролізумабу на ремісію на тижні 14 у пацієнтів, які досягли ремісії на тижні 10, у порівнянні з плацебо Оцінка впливу етролізумабу у порівнянні з плацебо на досягнення ремісії на тижні 10 та її збереження до тижня 14 Оцінка ефективності етролізумабу для гістологічної ремісії на тижні 10 Оцінка концентрації інтегрину алфа-Е в слизовій оболонці товстої кишки як біомаркера, що передбачає підвищену вірогідність реакції на терапію етролізумабом Оцінка ефективності етролізумабу з точки зору ознак та симптомів випорожнення при захворюванні на ВК на тижні 10 за допомогою критерію «Виразковий коліт – результати, повідомлені пацієнтами – ознаки та симптоми» (UC-PRO/SS, Ulcerative Colitis Patient-Reported Outcome Signs and Symptoms) Оцінка ефективності етролізумабу при абдомінальних симптомах ВК на тижні 10 за допомогою критерію UC-PRO/SS Оцінка ефективності впливу етролізумабу на якість життя (ЯЖ), пов’язану зі здоров’ям, за визначенням пацієнтів на тижні 10 за допомогою критеріїв оцінки опитувальника щодо запальних захворювь кишечника (IBDQ, Inflammatory Bowel Disease Questionnaire)
Основні критерії включення
Готовність і здатність надати письмову інформовану згоду Вік 18 - 80 років включно Діагноз ВК, поставлений щонайменше за 6 місяців до дня 1 дослідження на основі клінічних та ендоскопічних доказів. Цей діагноз повинен бути підтверджений гістопатологічним дослідженням, виконаним будь-коли до проведення скринінгу та задокументованим у гістопатологічному звіті (примітка: гістопатологічне дослідження можна провести під час скринінгу у випадку відсутності попереднього звіту) Помірна або важка форма виразкового коліту у активній фазі, визначеного за MCS як 6-12, з ендоскопічною підоцінкою ≥2, підоцінкою ректальної кровотечі ≥1 та підоцінкою частоти випорожнення ≥1, протягом 14 днів до проведення рандомізації Ознаки ВК, який уражає щонайменше 20 см товстої кишки від анального отвору за визначенням вихідного показника ендоскопії початкового рівня (гнучка сигмоїдоскопія або колоноскопія), виконаної між 4-м та 10-м днем до проведенням рандомізації Відсутність попередньої анти-ФНП терапії Пацієнти в минулому повинні мати незадовільну реакцію, втрату реакції або непереносимість до попередньої імуносупресивної та/або кортикостероїдної терапії. Незадовільна реакція, втрата реакції або непереносимість попередньої імуносупресивної терапії визначаються однією або декількома з наступних ознак: Постійні ознаки та симптоми активної форми захворювання, незважаючи на щонайменше 12-тижневий режим перорального застосування AЗA (≥1,5 мг/кг) або 6-MП (≥0,75 мг/кг) та/або MTК (≥15 мг/тиждень) протягом попередніх 5 років Попередня історія непереносимості AЗA, 6-MП або MTК (включаючи, серед іншого, нудоту/блювання, біль в животі, панкреатит, відхилення печінкової проби, лімфопенію, генетичні мутації ТПМТ, інфекцію) протягом попередніх 5 років Незадовільна реакція, втрата реакції або непереносимість попередньої кортикостероїдної терапії визначаються однією або декількома з наступних ознак: Несприйнятливість стероїдів: постійні симптоми активної форми захворювання, незважаючи на терапію протягом щонайменше 4-х тижнів індукційного режиму при дозуванні ≥30 мг преднізону (перорально) щоденно протягом щонайменше 2-х тижнів або внутрішньовенно (в/в) протягом щонайменше 1-го тижня протягом попередніх 5-ти років Стероїдна залежність: дві невдалі спроби звести застосування стероїдів до еквівалентної дози менше 10 мг преднізону (перорально) щоденно Непереносимість стероїдів: попередня непереносимість кортикостероїдів (включаючи, серед іншого, синдром Кушинга, остеопенію/остеопороз, гіперглікемію, безсоння, інфекцію) протягом попередніх 5 років Будь-яка поточна терапія виразкового коліту повинна застосовуватися із стабільними дозами: Прийом препаратів 5-АСК перорально за умови стабільності дози протягом ≥4-х тижнів безпосередньо до проведення рандомізації Пероральна кортикостероїдна терапія (преднізон в стабільній дозі ≤ 30 мг/добу або еквівалентний стероїд) за умови стабільності дози протягом щонайменше 4-х тижнів безпосередньо до проведення рандомізації або протягом 2-х тижнів безпосередньо до проведення рандомізації, якщо доза кортикостероїдів поступово зменшується Застосування будесонідної терапії в формі ММС при стабільній дозі 9 мг/добу за умови її стабільності протягом ≥4-х тижнів до проведення рандомізації Прийом пробіотиків (наприклад, Culturelle, Saccharomyces boulardii) за умови стабільності дози протягом ≥2-х тижнів безпосередньо до проведення рандомізації Прийом AЗA, 6-MП або MTК за умови стабільності дози протягом 8-ми тижнів безпосередньо перед проведенням рандомізації Для жінок, які не перебувають у постменопаузному періоді (принаймні 12 місяців аменореї, яка не була викликана лікуванням) і для яких не проводилась хірургічна стерилізація (видалення яєчників та/або матки): згода на утримання або використання високоефективних методів контрацепції протягом періоду лікування та принаймні 24 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату Утримання є прийнятним тільки в тих випадках, коли воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляціонний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Для чоловіків: згода на утримання або використання презервативу протягом періоду лікування і принаймні 24 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату. Утримання є прийнятним тільки в тих випадках, коли воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляціонний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Проведення колоноскопії протягом останнього року чи готовність пройти колоноскопію замість гнучкої сигмоїдоскопії під час скринінгу. Така колоноскопія повинна: Підтвердити ступінь поширення захворювання, (визначеного як 1) лівосторонній коліт [аж до селезінкового згину], 2) поширенний коліт [виходить за межі селезінкового згину, але без ураження всієї товстої кишки], і 3) панколіт) Включати видалення будь-яких аденоматозних поліпів Задокументувати підтвердження наявності дисплазії у всіх пацієнтів, хворих на лівосторонній коліт впродовж 12 років та тотальний/поширений коліт впродовж 8 років
Основні критерії невключення
Критерії виключення через запальну хворобу кишечника: Екстенсивна резекція товстої кишки в минулому, субтотальна або загальна колектомія або заплановане оперативне втручання через ВК Ілеостомія або колостомія в минулому або наразі Діагноз недиференційованого коліту Підозра на ішемічний коліт, променевий коліт або мікроскопічний коліт Діагноз токсичного мегаколону протягом 12-ти місяців після початкового скринінгового візиту Будь-який діагноз хвороби Крона Фістула або абдомінальний абсцес в минулому або наразі Ознаки дисплазії слизової оболонки товстої кишки в минулому або наразі Пацієнти з будь-яким звуженням (стенозом) товстої кишки Пацієнти з аденоматозними поліпами товстої кишки, які не було видалено, в минулому або наразі Критерії виключення через попередню або супутню терапію Попередня терапія антагоністами ФНП-альфа Попередня терапія етролізумабом або іншими анти-інтегриновими препаратами (включаючи наталізумаб, ведолізумаб та ефалізумаб) Будь-яка попередня терапія ритуксимабом Внутрішньовенне введення стероїдів протягом 30 днів до проведення скринінгу, за виключенням в/в введення єдиної дози стероїду Використання препаратів, які руйнують B- або T-клітини (наприклад, алемтузумаб або візилізумаб) протягом 12-ти місяців до проведення рандомізації Прийом анакінри, абатацепту, циклоспорину, сіролімусу або мікофенолату мофетілу (ММФ) протягом 4-х тижнів до проведення рандомізації Тривале використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) (примітка: допускається епізодичне використання НПЗП, ацетамінофену [наприклад, при головному болю, артриті, міалгіях або менструальних спазмах] та аспірину в дозі до 325 мг щоденно). Пацієнти, які наразі застосовують антикоагулянти, включаючи, серед іншого, варфарин, гепарин, еноксапарин, дабігатран, апіксабан, рівароксабан. (Зверніть увагу, що допускається прийом антитромбоцитарних препаратів, таких як аспірин до 325 мг щоденно або клопідогрель.) Пацієнти, які отримували кортикостероїдну терапію у формі клізми/супозиторіїв та/або місцевого (ректального) застосування препаратів 5-АСК за 2 тижні до проведення рандомізації Аферез (наприклад, за допомогою пристрою Adacolumn) за два тижні до проведення рандомізації Отримання досліджуваної терапії, включаючи досліджувані вакцини, протягом 12-ти тижнів до проведення рандомізації дослідження або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату, беручи до уваги більш довгий період. Помірна або сильна алергічна чи анафілактична/анафілактоїдна реакція в минулому на химерні, людські або гуманізовані антитіла, гібридні білки, або мишачі білки, або підвищена чутливість до етролізумабу (активної лікарської речовини) чи будь-яких допоміжних речовин (L-гістидину, L-аргініну, бурштинової кислоти, полісорбату 20) Пацієнти, які отримували харчування через зонд, харчувалися за спеціальною дієтою або парентерально, і які не припинили харчуватися у такий спосіб з метою лікування за ≥3 тижні до проведення рандомізації Критерії виключення через загальну безпеку Вагітність або годування груддю Відсутність доступу до периферійних вен Госпіталізація (за винятком певних причин) за 4 тижні до та під час проведення скринінгу Нездатність дотримуватися вимог протоколу дослідження, на думку дослідника Значне неконтрольоване супутнє захворювання, наприклад, розлади серця (помірна або важка серцева недостатність класу III/IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця [NYHA, New York Heart Association]), легенів, нирок, печінки, ендокринної системи або шлунково-кишкові розлади Неврологічні розлади або захворювання, які можуть вплинути на моніторинг ПМЛ Демієлінізуюче захворювання в анамнезі Клінічно значущі відхилення під час скринінгового неврологічного огляду (об’єктивний контрольний список ПМЛ) Клінічно значущі відхилення під час скринінгу ПМЛ (суб’єктивний контрольний список) Зловживання алкоголем, наркотиками або хімічними речовинами в межах ≤6 місяців до проведення скринінгу Інші захворювання, крім виразкового коліту, які можуть потребувати терапії преднізоном (або еквівалент) 10 мг/добу протягом дослідження Ракові захворювання в анамнезі, включаючи гематологічні злоякісні утворення, солідні пухлини та карциноми in situ протягом 5 років до проведення скринінгу Критерії виключення через інфекційний ризик Вроджений або набутий імунодефіцит Позитивний результат тесту ІФА - імуноферментного аналізу («ELISA») на ВІЛ, підтвердженний вестерн-блотингом Позитивний результат аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС, за тим винятком, коли пацієнт надає дані РНК ВГС про його невиявність протягом 6-ти місяців після успішного завершення курсу противірусного лікування від ВГС Всі пацієнти на етапі скринінгу повинні здати аналіз на вірус гепатиту В (ВГВ). Він включає аналіз на HBsAg (поверхневий антиген вірусу гепатиту В), загальний анти-HBc (загальна кількість антитіл до серцевини вірусу гепатиту В) та ДНК ВГВ (пацієнти з негативними результатами таких аналізів можуть брати участь в дослідженні) Ознаки наявності або лікування Clostridium difficile (на основі аналізів на токсин C. difficile) протягом 60-ти днів до проведення рандомізації або інших кишкових патогенних організмів (на основі посіву випорожнень та виявлення яєць або паразитів) протягом 30 днів до 1-го дня дослідження Ознаки наявності або лікування клінічно значущої форми коліту, викликаного цитомегаловірусом (ЦМВ) (на думку дослідника) протягом 30 днів дня 1 у дослідженні. Лабораторні дані, які підтверджують наявність ЦМВ на основі біопсії товстої кишки, виконаної під час скринінгу, але тільки у разі суттєвої клінічної підозри та встановлення необхідності лікування ЦМВ. Активний або латентний туберкульоз в анамнезі (незалежно від терапії) Рецидиви опортуністичних інфекцій та/або важких чи дисемінованих вірусних інфекцій в анамнезі Будь-які важкі опортуністичні інфекції протягом останніх шести місяців до проведення скринінгу Будь-які поточні або недавні ознаки чи симптоми (протягом 4-х тижнів до та під час проведення скринінгу) інфекції Критерії виключення через відхилення від норми у лабораторних аналізах (під час скринінгу) Креатинін в сироватці 2x верхня межа норми (ВМН) АЛТ або АСТ 3x ВМН або лужна фосфатаза 3x ВМН або загальний білірубін 2,5x ВМН (некон’югована гіпербілірубінемія через синдром Жильбера не є критерієм виключення) Кількість тромбоцитів 100 000/мкл Рівень гемоглобіну 8 г/дл Абсолютна кількість нейтрофілів 1500/мкл Абсолютна кількість лімфоцитів 500/мкл
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки
Дата початку КВ в Україні
09.06.2015
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1, м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Василюк С.М. Статус - Вилучено/закрите після ініціації
2. Обласна комунальна установа "Чернівецька обласна клінічна лікарня", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Федів О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Тягла В.М. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
4. Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №13", м. Харків. Відповідальний дослідник - Рєзнікова В.Д. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Комунальна установа "Міська лікарня №7", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Візір В.А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Комунальне некомерційне підприємство "Харківська міська клінічна лікарня №2 імені О.О. Шалімова" Харківської міської ради, м. Харків. Відповідальний дослідник - Даценко О.Б. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
7. Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, м. Полтава. Відповідальний дослідник - Скрипник І.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, м. Київ. Відповідальний дослідник - Лимар Ю.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
9. Комунальна установа «Міська лікарня №1», м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Нешта В.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
10. Київська міська клінічна лікарня №8, м. Київ. Відповідальний дослідник - Харченко Н.В. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
11. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня", м. Київ. Відповідальний дослідник - Будько Т.М.
12. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Медична клініка "Благомед", м. Київ. Відповідальний дослідник - Пугач М.М.
13. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", м. Харків. Відповідальний дослідник - Зінченко М.В.
14. Комунальний заклад "Ужгородська районна лікарня", м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Чопей І.В.
15. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна лікарня №2", м. Київ. Відповідальний дослідник - Логданіді Т.І.
Кількість досліджуваних в Україні
04.11.2014 Запланована - 63; 14.04.2016 Запланована - 106
Кількість досліджуваних в світі
04.11.2014 Запланована - 350
Засідання
НЕР - 29.01.2015
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ