Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне-сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (індукції ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з препаратом адалімумаб та плацебо у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини (фнп)
Код КВ
GA28949
Представник
 
Заявник
Підприємство з 100% іноземною інвестицією “АЙК’ЮВІА РДС Україна”
Спонсор
«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» (F. Hoffmann-La Roche Ltd), Швейцарія
Профіль випробування
Гастроентерологія
Фази
ІІІ
Препарати
Етролізумаб (Etrolizumab), Препарат, що досліджується; Хуміра (Адалімумаб) , Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
виразковий коліт
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Оцінка ефективності етролізумабу (105 мг підшкірно [п/ш] кожні 4 тижні [К4Т]) у порівнянні з плацебо для індукції ремісії у пацієнтів, які не приймали фактор некрозу пухлини (ФНП) – (тобто, не підпадали під дію інгібітора фактора некрозу пухлини), та у яких виразковий коліт (ВК) за визначенням оцінки шкали клініки Мейо (MCS, Mayo Clinic Score) на тижні 10 Вторинні цілі: Оцінка ефективності етролізумабу у порівнянні із адалімумабом для індукції ремісії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для індукції клінічної ремісії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для клінічної відповіді на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу щодо покращення стану слизової оболонки при ендоскопії на тижні 10 Оцінка ефективності етролізумабу для ендоскопічної ремісії на тижні 10 Оцінка впливу етролізумабу на ремісію на тижні 14 у пацієнтів, які досягли ремісії на тижні 10, у порівнянні з плацебо Оцінка впливу етролізумабу у порівнянні з плацебо на досягнення ремісії на тижні 10 та її збереження до тижня 14 Оцінка ефективності етролізумабу для гістологічної ремісії на тижні 10 Оцінка концентрації інтегрину алфа-Е в слизовій оболонці товстої кишки як біомаркера, що передбачає підвищену вірогідність реакції на терапію етролізумабом Оцінка ефективності етролізумабу з точки зору ознак та симптомів випорожнення при захворюванні на ВК на тижні 10 за допомогою критерію «Виразковий коліт – результати, повідомлені пацієнтами – ознаки та симптоми» (UC-PRO/SS, Ulcerative Colitis Patient-Reported Outcome Signs and Symptoms) Оцінка ефективності етролізумабу при абдомінальних симптомах ВК на тижні 10 за допомогою критерію UC-PRO/SS Оцінка ефективності впливу етролізумабу на якість життя (ЯЖ), пов’язану зі здоров’ям, за визначенням пацієнтів на тижні 10 за допомогою критеріїв оцінки опитувальника щодо запальних захворювь кишечника (IBDQ, Inflammatory Bowel Disease Questionnaire).
Основні критерії включення
Готовність і здатність надати письмову інформовану згоду. Бути у віці 18-80 років включно. Мати діагноз ВК, встановлений не менш ніж за 6 місяців до дня 1 за наявності клінічного та ендоскопічного підтвердження. Цей діагноз повинен бути підтверджений даними патогістологічного дослідження, проведеного в будь-який час до моменту скринінгу, і задокументованими в звіті про патогістологічне дослідження (примітка: якщо в наявності немає попереднього звіту, патогістологічне дослідження може бути проведене під час скринінгу). Мати ВК середнього або важкого ступеня у активній фазі, що визначається як бал 6-12 за шкалою MCS з балом ≥ 2 за підшкалою ендоскопії, балом ≥ 1 за підшкалою ректальної кровотечі та балом ≥ 1 за підшкалою частоти дефекації в межах 14 днів до рандомізації. Мати ознаки поширення ВК щонайменше на 20 см від краю ануса, що визначається ендоскопією (гнучка сигмоїдоскопія чи колоноскопія) на початковому рівні, проведеної між 4 та 10 днями перед рандомізацією. Не отримувати раніше анти-ФНП терапії. Пацієнти в центрах поза межами США (тобто, в центрах інших країн, ніж США), повинні мати в минулому неадекватну відповідь, втрату відповіді або непереносимість лікування імуносупресорами та/або кортикостероїдами, яке проводилося раніше. Неадекватна відповідь, втрата відповіді або непереносимість лікування імуносупресорами, яке проводилося раніше, визначається як одне або більше з наступного: Стійкі ознаки і симптоми активного перебігу хвороби, незважаючи на наявність в анамнезі хоча б одного 12-тижневого курсу лікування АЗА (≥ 1,5 мг/кг) або 6-МП (≥ 0,75 мг/кг) та/або МТК (≥ 15 мг/тиждень) протягом попередніх 5 років. Наявність в анамнезі непереносимості АЗА, 6-МП чи МТК (включаючи, серед іншого, нудоту/блювання, біль у животі, панкреатит, відхилення від норми показників печінкової проби, лімфопенію, генетичну мутацію ТПМТ, інфекцію) впродовж попередніх 5 років. Неадекватна відповідь, втрата відповіді або непереносимість лікування кортикостероїдами визначається як одне або більше з наступного: Стійкість до стероїдів: стійкі симптоми активного перебігу хвороби, незважаючи на лікування хоча б одним 4-тижневим курсом індукції, що включав преднізон (пероральний) у дозі ≥ 30 мг на добу протягом щонайменше 2 тижнів або в/в протягом щонайменше 1 тижня в межах попередніх 5 років. Залежність від стероїдів: дві невдалі спроби зменшити дозу стероїдів нижче дози, еквівалентної 10 мг преднізону (перорального) щоденно. Непереносимість стероїдів: наявність в анамнезі непереносимості кортикостероїдів (включаючи, серед іншого, синдром Кушинга, остеопенію/остеопороз, гіперглікемію, безсоння, інфекцію) протягом попередніх 5 років. Будь-яке поточне лікування ВК повинно прийматися в стабільних дозах: Можливий прийом препаратів 5-АСК перорально в разі, якщо доза була стабільною протягом ≥ 4 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Можливе отримання терапії пероральними кортикостероїдами (преднізон в стабільній дозі ≤ 30 мг або еквівалентний стероїд) в разі, якщо доза була стабільною протягом щонайменше 4 тижнів безпосередньо перед рандомізацією, якщо прийом кортикостероїдів лише розпочатий, або протягом 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією, якщо доза кортикостероїдів поступово знижується. Можливе отримання лікування будесонідом в формі мультиматриксної системи (ММС) в стабільній дозі до 9 мг на добу в разі, якщо доза була стабільною протягом ≥ 4 тижнів до рандомізації. Можливий прийом пробіотиків (наприклад, Culturelle, Saccharomyces boulardii) в разі, якщо доза була стабільною протягом ≥ 2 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Можливий прийом АЗА, 6-МП або МТК в разі, якщо доза була стабільною протягом 8 тижнів безпосередньо перед рандомізацією. Для жінок, які не перебувають у постменопаузальному періоді (принаймні 12 місяців аменореї, яка не була викликана лікуванням) та для яких не проводилась хірургічна стерилізація (видалення яєчників і/або матки): згода на утримання або використання високоефективних методів контрацепції протягом періоду лікування та протягом принаймні 24 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату. Утримання прийнятно тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляціонний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Для чоловіків: згода на утримання або використання презервативу протягом періоду лікування і протягом принаймні 24 тижнів після прийому останньої дози досліджуваного препарату. Утримання прийнятно тільки в тих випадках, якщо воно вписується в звичайний спосіб життя пацієнта. Періодичне утримання (наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний і постовуляціонний методи) і переривання статевого акту не є прийнятними методами контрацепції. Пацієнти повинні пройти колоноскопію впродовж попереднього року або бути готовими пройти колоноскопію замість гнучкої сигмоїдоскопії при скринінгу. Дана колоноскопія повинна: Підтвердити ступінь поширення захворювання (що визначається як 1) лівосторонній коліт [аж до селезінкового згину], 2) поширений коліт [виходить за межі селезінкового кута, але не уражає всю товсту кишку] та 3) панколіт). Включати видалення всіх аденоматозних поліпів. Документально зафіксувати підтвердження наявності дисплазії для всіх пацієнтів з лівостороннім колітом тривалістю > 12 років та тотального/поширеного коліту тривалістю > 8 років.
Основні критерії невключення
Критерії виключення через запальну хворобу кишечника: Екстенсивна резекція товстої кишки в минулому, субтотальна або загальна колектомія або заплановане оперативне втручання через ВК Ілеостомія або колостомія в минулому або наразі Діагноз недиференційованого коліту Підозра на ішемічний коліт, променевий коліт або мікроскопічний коліт Діагноз токсичного мегаколону протягом 12-ти місяців після початкового скринінгового візиту Будь-який діагноз хвороби Крона Фістула або абдомінальний абсцес в минулому або наразі Ознаки дисплазії слизової оболонки товстої кишки в минулому або наразі Пацієнти з будь-яким звуженням (стенозом) товстої кишки Пацієнти з аденоматозними поліпами товстої кишки, які не було видалено, в минулому або наразі Критерії виключення через попередню або супутню терапію Попередня терапія антагоністами ФНП-альфа Попередня терапія етролізумабом або іншими анти-інтегриновими препаратами (включаючи наталізумаб, ведолізумаб та ефалізумаб) Будь-яка попередня терапія ритуксимабом Внутрішньовенне введення стероїдів протягом 30 днів до проведення скринінгу, за виключенням в/в введення єдиної дози стероїду Використання препаратів, які руйнують B- або T-клітини (наприклад, алемтузумаб або візилізумаб) протягом 12-ти місяців до проведення рандомізації Прийом анакінри, абатацепту, циклоспорину, сіролімусу або мікофенолату мофетілу (ММФ) протягом 4-х тижнів до проведення рандомізації Тривале використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) (примітка: допускається епізодичне використання НПЗП,ацетамінофену [наприклад, при головному болю, артриті, міалгіях або менструальних спазмах] та аспірину в дозі до 325 мг щоденно). Пацієнти, які наразі застосовують антикоагулянти, включаючи, серед іншого, варфарин, гепарин, еноксапарин, дабігатран, апіксабан, рівароксабан. (Зверніть увагу, що допускається прийом антитромбоцитарних препаратів, таких як аспірин до 325 мг щоденно або клопідогрель.) Пацієнти, які отримували кортикостероїдну терапію у формі клізми/супозиторіїв та/або місцевого (ректального) застосування препаратів 5-АСК за 2 тижні до проведення рандомізації Аферез (наприклад, за допомогою пристрою Adacolumn) за два тижні до проведення рандомізації Отримання досліджуваної терапії, включаючи досліджувані вакцини, протягом 12-ти тижнів до проведення рандомізації дослідження або 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату, беручи до уваги більш довгий період. Помірна або сильна алергічна чи анафілактична/анафілактоїдна реакція в минулому на химерні, людські або гуманізовані антитіла, гібридні білки, або мишачі білки, або підвищена чутливість до етролізумабу (активної лікарської речовини) чи будь-яких допоміжних речовин (L-гістидину, L-аргініну, бурштинової кислоти, полісорбату 20) Пацієнти, які отримували харчування через зонд, харчувалися за спеціальною дієтою або парентерально, і які не припинили харчуватися у такий спосіб з метою лікування за ≥3 тижні до проведення рандомізації Критерії виключення через загальну безпеку Вагітність або годування груддю Відсутність доступу до периферійних вен Госпіталізація (за винятком певних причин) за 4 тижні до та під час проведення скринінгу Нездатність дотримуватися вимог протоколу дослідження, на думку дослідника Значне неконтрольоване супутнє захворювання, наприклад, розлади серця (помірна або важка серцева недостатність класу III/IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця [NYHA, New York Heart Association]), легенів, нирок, печінки, ендокринної системи або шлунково-кишкові розлади Неврологічні розлади або захворювання, які можуть вплинути на моніторинг ПМЛ Демієлінізуюче захворювання в анамнезі Клінічно значущі відхилення під час скринінгового неврологічного огляду (об’єктивний контрольний список ПМЛ) Клінічно значущі відхилення під час скринінгу ПМЛ (суб’єктивний контрольний список) Зловживання алкоголем, наркотиками або хімічними речовинами в межах ≤6 місяців до проведення скринінгу Інші захворювання, крім виразкового коліту, які можуть потребувати терапії преднізоном (або еквівалент) 10 мг/добу протягом дослідження Ракові захворювання в анамнезі, включаючи гематологічні злоякісні утворення, солідні пухлини та карциноми in situ протягом 5 років до проведення скринінгу Критерії виключення через інфекційний ризик Вроджений або набутий імунодефіцит Позитивний результат тесту ІФА - імуноферментного аналізу («ELISA») на ВІЛ, підтвердженний вестерн-блотингом Позитивний результат аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС, за тим винятком, коли пацієнт надає дані РНК ВГС про його невиявність протягом 6-ти місяців після успішного завершення курсу противірусного лікування від ВГС Всі пацієнти на етапі скринінгу повинні здати аналіз на вірус гепатиту В (ВГВ). Він включає аналіз на HBsAg (поверхневий антиген вірусу гепатиту В), загальний анти-HBc (загальна кількість антитіл до серцевини вірусу гепатиту В) та ДНК ВГВ (пацієнти з негативними результатами таких аналізів можуть брати участь в дослідженні) Ознаки наявності або лікування Clostridium difficile (на основі аналізів на токсин C. difficile) протягом 60-ти днів до проведення рандомізації або інших кишкових патогенних організмів (на основі посіву випорожнень та виявлення яєць або паразитів) протягом 30 днів до 1-го дня дослідження Ознаки наявності або лікування клінічно значущої форми коліту, викликаного цитомегаловірусом (ЦМВ) (на думку дослідника) протягом 30 днів дня 1 у дослідженні. Лабораторні дані, які підтверджують наявність ЦМВ на основі біопсії товстої кишки, виконаної під час скринінгу, але тільки у разі суттєвої клінічної підозри та встановлення необхідності лікування ЦМВ. Активний або латентний туберкульоз в анамнезі (незалежно від терапії) Рецидиви опортуністичних інфекцій та/або важких чи дисемінованих вірусних інфекцій в анамнезі Будь-які важкі опортуністичні інфекції протягом останніх шести місяців до проведення скринінгу Будь-які поточні або недавні ознаки чи симптоми (протягом 4-х тижнів до та під час проведення скринінгу) інфекції Критерії виключення через відхилення від норми у лабораторних аналізах (під час скринінгу) Креатинін в сироватці 2x верхня межа норми (ВМН) АЛТ або АСТ 3x ВМН або лужна фосфатаза 3x ВМН або загальний білірубін 2,5x ВМН (некон’югована гіпербілірубінемія через синдром Жильбера не є критерієм виключення) Кількість тромбоцитів 100 000/мкл Рівень гемоглобіну 8 г/дл Абсолютна кількість нейтрофілів 1500/мкл Абсолютна кількість лімфоцитів 500/мкл
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки
Дата початку КВ в Україні
02.06.2015
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України", м. Київ. Відповідальний дослідник - Свінціцький А.С. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
2. Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю "Діасервіс", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Олійник О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. КЗ "Міська клінічна лікарня імені А. і О. Тропіних", м.Херсон. Відповідальний дослідник - Головченко Н. І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Київська міська клінічна лікарня №18, м. Київ. Відповідальний дослідник - Пойда О.І. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальна установа «Міська лікарня №1», м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Клименко В.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Обласна комунальна установа "Чернівецька обласна клінічна лікарня", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Полянський І.Ю. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
7. Приватне мале підприємство, медичний центр "Пульс", м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Мостовой Ю.М Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Медичний клінічний дослідницький центр, медичного центру ТОВ "Хелс-Клінік" , м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Головченко О.І. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
9. ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Будзак І.Я. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
10. ДУ "Національний інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Фадєєнко Г.Д. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
11. Київська міська клінічна лікарня № 18, м. Київ. Відповідальний дослідник - Білянський Л.С. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
12. Медичний центр "Ок!Клінік+" товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут клінічних досліджень", м. Київ. Відповідальний дослідник - Маркевич І.Л.
13. Тернопільська університетська лікарня ,, м. Тернопіль. Відповідальний дослідник - Господарский І.Я. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
14. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Станіславчук М.А.
15. Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня", м. Суми. Відповідальний дослідник - Приступа Л.Н.
16. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Станіславчук М.А.
17. Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня", м. Суми. Відповідальний дослідник - Приступа Л.Н.
18. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня", м. Київ , . Відповідальний дослідник - Пироговський В.Ю.
19. Комунальна установа "Міська лікарня №1", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Токаренко О.О.
20. Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради", м. Полтава. Відповідальний дослідник - Ждан В.М.
Кількість досліджуваних в Україні
04.11.2014 Запланована - 60; 14.04.2016 Запланована - 122
Кількість досліджуваних в світі
04.11.2014 Запланована - 350
Засідання
НЕР - 29.01.2015
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ